Varoitusmerkit 

Toiminnanharjoittajan on merkittävä säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet sekä niiden käyttö- ja säilytyspaikat asianmukaisilla merkeillä.

Säteilyturvakeskuksen määräyksessä esitetään säteilylaitteiden ja radioaktiivisten aineiden sekä niiden käyttöpaikkojen yleiset merkitsemisohjeet. 

Varoitusmerkin tarkoitus on kiinnittää huomio säteilyvaaraan. Merkin sisältämän varoituksen on oltava sellainen, että myös säteilysuojeluun perehtymätön henkilö ymmärtää sen. 

Merkintätapaa valittaessa on otettava huomioon säteilyn aiheuttaman vaaran vakavuus, työ- ja ympäristöolosuhteet sekä muut turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. 

Esimerkkejä varoitus- ja kieltomerkeistä

Voit ladata tältä sivulta varoitus- ja kieltomerkkejä painokelpoisina ja verkkoon sopivina tiedostoina. Valitse alta sopivin versio.

Radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkki

Radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkki

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Esimerkki radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkin yhteydessä käytettävästä lisämerkistä

Esimerkki radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkin yhteydessä käytettävästä lisämerkistä

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkki ja selittävä teksti

Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn varoitusmerkki ja selittävä teksti

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Esimerkki säteilylähteen suojukseen kiinnitettävästä yhdistelmämerkistä

Esimerkki säteilylähteen suojukseen kiinnitettävästä yhdistelmämerkistä

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkki

Ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkki

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Voimakkaan magneettikentän varoitusmerkki

Voimakkaan magneettikentän varoitusmerkki

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 
Esimerkiksi näitä kolmea kieltomerkkiä käytetään varoitusmerkkien yhteydessä, jos on syytä estää tietyiltä henkilöiltä pääsy tiloihin, joissa on voimakkaita magneettikenttiä:

1. Pääsy kielletty henkilöiltä, joilla on sydämentahdistin

1. Pääsy kielletty henkilöiltä, joilla on sydämentahdistin

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

2. Pääsy kielletty henkilöiltä, joilla on metalli-implantteja

2. Pääsy kielletty henkilöiltä, joilla on metalli-implantteja

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)

Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)

 
 

3. Metalliesineet ja kellot kielletty

3. Metalliesineet ja kellot kielletty

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkki ja selittävä teksti

Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkki ja selittävä teksti

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Optisen säteilyn varoitusmerkki. Tarvittaessa on käytettävä lisämerkkiä, jossa annetaan lisätietoa optisen säteilyn tyypistä (UV-säteily, näkyvä valo tai infrapunasäteily)

Optisen säteilyn varoitusmerkki. Tarvittaessa on käytettävä lisämerkkiä, jossa annetaan lisätietoa optisen säteilyn tyypistä (UV-säteily, näkyvä valo tai infrapunasäteily)

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Lasersäteilyn varoitusmerkki

Lasersäteilyn varoitusmerkki

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on lasersäteilyn varoitusmerkki ja turvallisuusluokan mukainen varoitusteksti

Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on lasersäteilyn varoitusmerkki ja turvallisuusluokan mukainen varoitusteksti

Vektorigrafiikkaversio (EPS, CMYK)
Matalaresoluutioinen (JPG 150dpi, RGB)
 
 

 

Nainen oletko raskaana? -varoitusmerkki

PDF-versio (PDF)
JPG-versio (JPG)