Varjopaikat suojaavat tehokkaasti UV-säteilyltä

Kolme nuorta liikkuvat vehreässä puistossa, puiden varjossa.

Aurinkosuojautumisen edistäminen on osa kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Helppo keino lisätä ihmisten aurinkosuojautumista on lisätä varjopaikkoja erilaisille ulkoilualueille.  

Varjossa UV-säteilyä on jopa puolet vähemmän kuin suorassa auringonpaisteessa. Varjo suojaa sitä paremmin, mitä vähemmän taivasta on näkyvillä varjon alta. Varjopaikkoja voi luoda puilla, pensailla, katoksilla ja aurinkopurjeilla tai -varjoilla. Varjot suojaavat myös kuumuudelta hellepäivinä. On tärkeää huomioida myös UV-säteilyn heijastuminen ympäröivistä pinnoista, jotta varjo tarjoaisi mahdollisimman hyvän suojan. 

Lue lisää UV-säteilystä ja UV-indeksistä: Mitä UV-säteily on? (stuk.fi)

Minne varjoa tarvitaan 

Varjopaikkojen lisääminen kuntien tai yksityisten toimijoiden ylläpitämiin päiväkoti-, oppilaitos-, liikunta-, vapaa-ajan ja muihin ulkotiloihin on tärkeää. Erityisen tärkeitä varjopaikat ovat päiväkotien ja oppilaitosten piha-alueilla, joilla lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa ulkona. Myös leikkipuistoissa, lähiliikuntapaikoissa, urheilukentillä ja uimarannoilla olisi hyvä olla mahdollisuus vetäytyä varjoon päivän voimakkaimman UV-säteilyn aikaan. On hyvä huomioida myös seniorien suosimat ulkoilualueet, sillä myös vanhemmat ihmiset tarvitsevat suojaa UV-säteilyltä ja kuumuudelta.  

Suositeltavaa olisi, että kaikissa ulkotiloissa olisi mahdollisuus hakeutua varjoon (suojaava kasvisto tai rakennettu varjo kuten katos tai sisätila). Varjopaikat vähentävät helteen haittoja ja mahdollistavat turvallisen ulkoilun ja ulkoliikunnan myös kuumina kesäpäivinä. 

Varjopaikkojen toteutus  

Varjopaikkojen luominen on tärkeää huomioida uusia ulkoilualueita suunniteltaessa ja rakennettaessa, mutta myös olemassa olevia ulkoilualueita on helppo parantaa kevyemmillä varjorakenteilla. Varjopaikkojen toteutuksessa voidaan hyödyntää sekä luonnollista että rakennettua varjoa. Huomioi suunnittelussa auringonpaisteen suunta.  

  • Rakennukset, katokset, paviljongit, purjekankaat, markiisit ja aurinkovarjot tuovat suojaa UV-säteilyltä mutta myös kuumuudelta ja muilta sääilmiöiltä. Mitä vähemmän taivasta näkyy, eli mitä suurempi on varjon halkaisija, sitä parempi varjo. 
  • Aurinkovarjon, markiisin tai paviljongin kankaan on oltava tiiviisti kudottua. UPF-merkintä kertoo, kuinka hyvin kangas suojaa UV-säteilyltä. 
  • Vähemmän heijastavat pintamateriaalit vähentävät UV-säteilyn heijastumista. Esimerkiksi ruoho heijastaa vähemmän UV-säteilyä kuin asfaltti tai hiekka 
  • Hyödynnä puita ja pensaita suojana. Piha-alueiden kasvillisuudella on tutkitusti myös muita terveyttä edistäviä vaikutuksia. 

Vaikka pihassa olisi tarjolla varjopaikkoja, aurinkosuojautumiseen tulee kannustaa. Varjo ei suojaa kaikelta UV-säteilyltä.  

Lue lisää suojautumiskeinoista: Suojaudu auringolta oikein (stuk.fi)

Pohjoismainen kannanotto: varjopaikat lasten ulkoilualueilla 

STUK on julkaissut vuonna 2017 yhdessä muiden pohjoismaisten säteilyturvallisuusviranomaisten kanssa kannanoton, jolla halutaan vaikuttaa siihen, että lapsille olisi ulkoilu- ja leikkialueilla tarjolla tarpeeksi varjopaikkoja. Kannanotossaan pohjoismaiset viranomaiset kehottavat kuntia, kaupunkisuunnittelijoita sekä harraste- ja urheiluseuroja huomioimaan varjon tarpeen, kun ne suunnittelevat ja rakentavat ulkotiloja lapsille.  Näin saataisiin aikaan ympäristöjä, joissa on suojaa auringolta, päivänvaloa ja miellyttävä lämpötila. 

Pohjoismainen kannanotto: Lasten ulkoilualueilla täytyy olla auringolta suojaavia varjopaikkoja