Valvonnan osa-alueet

Ydinturvallisuusvalvonnan lähtökohtana ovat ydinenergialaissa (990/1987) annetut velvollisuudet ja vastuut. Luvanhaltijan on huolehdittava turvallisuudesta, ja STUK varmistuu valvonnallaan, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, monipuolisiin tarkastusohjelmiin ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin. Toiminta-ajatuksena on varmistaa, että suomalaisia ydinlaitoksia suunnitellaan ja käytetään niitä koskevien säännösten mukaisesti ja että käytöstä ei aiheudu laitoksen työntekijöiden tai väestön terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja eikä vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle. 

STUK valvoo niin ydinlaitosten teknistä toimintakuntoa, organisaatioidenkin toimintaa kuin ydinmateriaaleja ja ydinjätteitä. Kohteina ovat muun muassa käyttötapahtumat, vuosihuollot, ikääntymisen hallinta, säteilyturvallisuus, valmius- ja turvajärjestelyt sekä johtamis- ja laadunhallintajärjestelmät. Ydinvoimalaitosten valvonnan tärkein tavoite on varmistaa reaktorin pysyminen hallinnassa kaikissa tilanteissa.