Tarkastuslaitokset 

STUK hyväksyy tarkastuslaitoksia tarkastamaan ydinlaitosten painelaitteita, muita mekaanisia laitteita sekä teräs- ja betonirakenteita. STUK seuraa ja valvoo hyväksymiensä tarkastuslaitosten toimintaa tarkastuslaitosten tarkastusohjelman mukaisesti, ja tarkastuslaitokset raportoivat säännöllisesti toiminnastaan STUKille. Tarkastuslaitos voi olla riippumaton kolmannen osapuolen tarkastuslaitos (auktorisoitu tarkastuslaitos) tai luvanhaltijan omatarkastuslaitos. 

Hyväksymisvaatimukset annetaan STUKin ohjeessa YVL E.1 ”Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos”. Vaatimukset koskevat muun muassa tarkastuslaitosten toimintaa ja rakenteita, resursseja ja pätevyyttä, hyväksyntämenettelyä ja raportointivelvoitteita. Ohjeessa YVL E.1 on myös yksityiskohtaiset hakuohjeet tarkastuslaitoksena toimimisesta ydinlaitoksilla. 

STUKin hyväksyntä edellyttää, että tarkastuslaitos hankkii ensin pätevyyttä osoittavan akkreditoinnin maansa akkreditointielimeltä. Suomessa kansallinen akkreditointielin on FINAS. Akkreditoinnin hyväksymisperusteena ovat standardi SFS-EN ISO/IEC 17020:2012, tarkastustoimintaan soveltuvat tekniset standardit sekä ne STUKin YVL-ohjeet, jotka asettavat vaatimuksia tarkastuslaitosten toiminnalle suunnitelluissa tarkastustehtävissä. Akkreditoinnin myöntämisen jälkeen tarkastuslaitokset hakevat hyväksyntää STUKilta. 

STUK on hyväksynyt taulukossa esitetyt tarkastuslaitokset toimimaan auktorisoituina tarkastuslaitoksina.  Ne voivat suorittaa tehtäviä, jotka liittyvät mainittujen laitosyksiköiden mekaanisten laitteiden ja rakenteiden suunnittelun sekä valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja hyväksyntään.

Auktorisoitu tarkastuslaitos  Hyväksymis-päivämäärä Luvan voimassaoloaika Turvallisuus-luokat, joita lupa koskee Laitosyksiköt

Inspecta tarkastus Oy 

31.3.2020 5 vuotta 2, 3 ja 4 OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, Posiva 
DEKRA Inspection Oy 14.6.2021 5 vuotta 2, 3 ja 4 OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, Posiva 
TÜV Süd Industrie Service GmbH  21.12.2020 5 vuotta 2, 3 ja 4 OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, Posiva