Radonkartat

Suomen radonkartat perustuvat Säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkeilla tehtyihin mittauksiin pientaloasunnoissa. Säteilyturvakeskuksessa on mitattu sisäilman radonpitoisuuksia vuodesta 1986 lähtien. Ensimmäinen radonkartta kuvaa radonpitoisuuden mediaanit kunnittain. Toinen kartta kertoo radonpitoisuuden keskiarvon 10 x 10 neliökilometrin alueelta.

Säteilyturvakeskus suosittaa, että radonmittaukset tehdään koko Suomessa, sillä korkeita pitoisuuksia on mitattu kaikenlaisilla alueilla.

Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu korkein asunnossa mitattu pitoisuus. Kartoissa kuvataan asunnon radonpitoisuuden vuosikeskiarvo, joka saadaan kertomalla mittauskaudella (syyskuun alku – toukokuun loppu) tehdyn mittauksen tulos lukuarvolla 0.9.

Mediaanit kunnittain

Kartta on muodostettu Sotkanettiin tallennetun tiedon perusteella. Mittaukset on tehty STUKin radonmittauspurkeilla aikavälillä 1990 - 2020. Voit tarkastella karttaa lähemmin zoomaamalla tai kirjoittamalla hakukenttään esimerkiksi kunnan nimen ja painamalla "Hae".

Voit tarkastella karttaa myös Suomi.fi -karttapalvelussa.


Keskiarvot karttaruuduittain
 

Keskimääräiset radonpitoisuudet kymmenen kertaa kymmenen neliökilometrin ruutualueittain.
Säteilyturvakeskus 27.7.2017. Pohjakartta: Maanmittauslaitos Kartta perustuu Säteilyturvakeskuksen tekemiin mittauksiin.

 

Ota yhteyttä:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]