STUKlaisia uratarinoita: Jarkko pitää tärkeänä olla kuunteleva ja keskusteleva esihenkilö

Maailman onnellisimmat virkamiehet työskentelevät Säteilyturvakeskuksessa. Onnellisuuden taustalta löytyy neljä johtamisperiaatetta, joita myös toimistopäällikkö Jarkko Kyllönen noudattaa. ”Töissä onnellisuus syntyy tasa-arvoisesta kohtelusta, mielekkäistä tehtävistä ja hallitusta työkuormasta – näitä pyrin edistämään omalla työlläni. Näen itseni kuuntelevana ja keskustelevana esihenkilönä.”

Jarkko Kyllönen työskentelee STUKissa ydinjätelaitosten turvallisuusanalyysit -toimiston toimistopäällikkönä. Omien asiantuntijatehtäviensä lisäksi hän johtaa toimiston työtä ja tukee asiantuntijoita.

Jarkko Kyllönen hymyilee neuvotteluhuoneessa.
”STUKiin on mukava tulla töihin joka päivä. Täällä saa mielenkiintoisen näkökulman suomalaiseen energiantuotantoon. Katsomme alaa ydinturvallisuuden näkökulmasta”, Jarkko Kyllönen toteaa.

 

Johtamisen 4 kulmakiveä STUKissa 

1. Valmentava ote

"Näen itseni sparraajana ja tiimin taustatukena, joka auttaa ratkaisujen löytämisessä aina tarpeen tullen. Vaikka olen esihenkilö, minullakaan ei ole aina valmiita vastauksia – siksi suosin keskustelua ja avointa mieltä.

Asiantuntijat haluavat ottaa vastuuta omasta työstään ja toimia itseohjautuvasti, joten annan heille vastuuta ja luotan täysillä heidän tekemiseensä.

Annan aktiivisesti kiitosta ja palautetta tehdystä työstä. Sekä hyvää että rakentavaa palautetta työn etenemisestä ja muusta pitää antaa oikea-aikaisesti silloin, kun tilanne on vielä tuore."

2. Onnistumisten mahdollistaminen

"Esihenkilönä teen työni siten, että tiimi voi onnistua. Isojen projektien maaliin saattamiset ovat meille hienoja tähtihetkiä. Viimeisimpänä työskentelimme käytetyn ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvän hankkeen parissa.

Jaoin  tehtäviä ja pyrin pitämään toimiston väen työpöydät riittävän tyhjinä, jotta kykenimme keskittymään tähän ainutkertaiseen hankkeeseen. Tasapainotin tiimin työkuormaa eri henkilöiden osaamisalueet huomioiden.

Onnistumisia tapahtuu, kun ihmiset saavat tehdä työtä keskittyneesti omalla mukavuusalueellaan. Stressitasot pysyvät alempana, kun ei tarvitse jatkuvasti mennä epämukavuusalueelle – vaikka toki sen kehittävästä puolesta puhutaan paljon. Isoissa ja joskus jopa stressaavissa hankkeissa mukavuusalueella oleminen on mielestäni hyvä juttu."

"10 vuoden STUK-uran aikana olen saanut vaikuttaa oman toimenkuvan kehittymiseen. STUK on mahdollistanut uuden oppimista ja hypyn esihenkilötehtäviin – työssä kehittyminen on itselleni hyvin tärkeää", kertoo Jarkko Kyllönen.

 

3. Tulosvastuullisuus

"Tiimin tavoitteiden pitää olla riittävän selkeät ja kunnianhimoiset. Kaikilla hankkeilla on aikataulu, josta on pidettävä kiinni.

Tarjoan tiimille tukeni, jotta voimme keskittyä oleelliseen, selvittää prioriteetit ja löytää keskeiset tarkastushuomiota vaativat asiat. Tehtäväni on viime kädessä varmistaa, että tarkastustyöt tulee vedettyä maaliin tuloksellisesti.

Autan tunnistamaan, mihin tiimiläisen ei kannata käyttää omaa työpanostaan. Sitä kautta voimme tehdä tarkastushommia siten, että lopputulos valmistuu järkevässä ajassa."

4. Rohkea uudistaminen

"Rohkaisen tiimiäni kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Yksi esimerkki tästä on työ- ja elinkeinoministeriön vetämä koko alaa koskeva lainsäädännön kokonaisuudistusprojekti.

Olemme oman väen kanssa keskustelleet, miten valvontaa on mielekästä tehdä tulevaisuudessa. Tulemme muuttamaan koko valvontakuvion ja tekemään uudistuksia, jotta nykyisinkin hyvin toimiva suomalainen ydinjätehuolto toimisi vielä paremmin.

Kannustan tiimiläisiä myös jatkuvaan osaamisen uudistamiseen sekä aktiiviseen verkostoitumiseen oman näkökulman laajentamiseksi ja uuden luomiseksi. Kansainvälisiin työryhmiin, kokouksiin ja tehtäviin osallistuminen ovat hyviä ammatillisen kasvun paikkoja."

Artikkeli on alun perin julkaistu Duunitori.fi-sivustolla.
Teksti: Emilia Ström / Duunitori
Kuvat: Teemu Reunila / Duunitori