STUKin maksulliset mittaus- ja kalibrointipalvelut

Säteilyturvakeskus tarjoaa yrityksille ja yksityisille kansalaisille erilaisia säteilyyn liittyviä mittaus-, kalibrointi- ja asiantuntijapalveluita.

Näytteiden radioaktiivisuuden määrityksiä tarjotaan mm. tritiumille, strontiumille, plutoniumille ja amerikiumille, uraanille, lyijylle ja poloniumille sekä radonille ja pitkäikäisille alfa-aktiivisille aineille. Lisäksi tarjotaan gammaspektrometrisiä mittauksia ja ihmisen radioaktiivisuusmittauksia. Nämä määritykset ja analysoinnit tehdään FINAS-akkreditoidussa testauslaboratoriossa T167. 

Säteilymittareiden kalibrointipalveluja ja erilaisia säteilytyksiä sekä mittalaitteiden testauksia tarjotaan kansallisessa mittanormaalilaboratoriossa. Kaikki laboratoriopalvelut täyttävät standardin EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimukset.

Lisäksi STUK tekee sopimuksen mukaan ionisoimattomaan säteilyyn liittyviä kalibrointeja, testauksia ja mittauksia sekä turvallisuusarviointeja.

Laskut Suomi.fi-palveluun

Jos olet ottanut käyttöösi Suomi.fi Viestit -palvelun, voit saada STUKilta laskut Suomi.fi-viestilaatikkoosi.

Lisätietoa Suomi.fi/viestit -palvelusta (Suomi.fi)


Myös maksumuistutukset menevät Suomi.fi-viestilaatikkoon (Suomi.fi)

 

 Palveluhinnasto ja toimitusehdot

STUKin Mittaukset ja ympäristön säteilyvalvonta -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf). akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

HUOM! Mikäli lähetät näytteitä Matkahuollon kautta, valitse lähetyksen toimitusvaihtoehdoksi Jakopaketti. Muutoin lähetys ei tule perille asti STUKiin.

Ota yhteyttä:
[email protected] (radioaktiivisuusmittaukset)
[email protected] (kalibrointipalvelut, säteilytykset, vuotosäteilymittaukset)