Vapaaehtoinen säteilymittausjoukkue vahvistaa Suomen mittausvalmiutta

Säteilyturvakeskus (STUK) on yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kanssa kouluttanut ja varustanut säteilymittausjoukkueen STUKin ja muiden viranomaisten tueksi. Vapaaehtoisista koostuvalla joukkueella vahvistetaan Suomen kansallista säteilymittausvalmiutta.

Laajamittainen säteilyvaaratilanne vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Se voi olla seurausta

 • onnettomuudesta ydinlaitoksella Suomessa tai lähialueella
 • ydinaseen räjähdyksestä
 • korkea-aktiivisen säteilylähteen tahallisesta hajottamisesta.

Säteilyvaaratilanteen aikana ja sen jälkeen tarvitaan paljon säteilymittauksia ja näytteenottoja elinympäristön turvallisuuden varmistamiseksi ja viranomaisten päätöksenteon tueksi. Joukkue kykenee mahdollisessa säteilyvaaratilanteessa toteuttamaan itsenäisesti saamiaan tehtäviä, kuten säteilytilanteen tiedustelua, vaara-alueelta poistuvien ihmisten ja ajoneuvojen puhtausmittauksia sekä opastusta. Joukkueella on käytössään monipuolinen ja nykyaikainen säteilymittauskalusto.

Joukkueen tehtävät soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi suojelualan koulutuksen saaneille reserviläisille sekä muille säteilysuojelun, säteilyn mittaamisen, radiokemian tai suojavarusteiden parissa kokemusta saaneille. Aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä, sillä tehtäviin harjaannutaan opiskelun ja harjoittelun kautta. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää normaalia terveydentilaa, koska osa toiminnasta tapahtuu suojavarusteisiin pukeutuneena.

Säteilymittausjoukkueeseen haluavat käyvät ensin kahden viikonlopun mittaisen peruskurssin, joka toteutetaan MPK:n varautumis- ja turvallisuuskoulutuksena. Koulutuskieli on suomi.

Säteilymittausjoukkue harjoittelemassa. Henkilöillä on suojapuvut, maskit ja säteilymittarit. ​​​​​​​

Peruskurssin sisältö

 • Perustietoa säteilystä
 • Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet
 • Säteilymittausjoukkueen tehtävät ja toiminta säteilyvaaratilanteissa
 • Säteilymittausjoukkueen organisaatio ja kalusto
 • Säteilymittausten tekeminen
 • Työturvallisuus ja säteilyltä suojautuminen
 • Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö
 • Virve-radion käyttö ja viestiliikenneharjoitus
 • Säteilyn terveysvaikutukset
 • Altistuneen henkilön kohtaaminen
 • Säteilymittauspaikan järjestelyt
 • Soveltavia harjoituksia

Peruskurssin jälkeen sitoutuneille vapaaehtoisille tehdään terveystarkastus, turvallisuusselvitys ja heille hankitaan henkilökohtainen suojavaatetus. Osallistujilta odotetaan halua sitoutua joukkueen toimintaan usean vuoden ajaksi.

Joukkueelle järjestetään vuosittain jatkokoulutusta ja erityyppisiä harjoituksia peruskurssilla hankitun osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksista ja harjoituksista anotaan reserviläisille korvaavia kertausharjoitusvuorokausia, jotka aluetoimisto tapauskohtaisesti myöntää.

Yhteistyökumppanit

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ydinenergian käytön ja säteilyn käytön turvallisuutta sekä säteilyä ja radioaktiivisuutta ympäristössä. Säteilyvaaratilanteessa STUK antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia mm. väestön suojelutoimiksi. STUK kehittää osaltaan kansallista valmiutta onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen varalle.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) (mpk.fi) on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. Eri puolilla Suomea järjestettävillä kursseilla saa tietoa, taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan selviytyäkseen arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) (huoltovarmuuskeskus.fi) tehtävänä ovat maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvät toiminnot. Toiminnan perustana on valtion talousarvion ulkopuolinen huoltovarmuusrahasto.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:
[email protected]

MPK:n koulutuskalenteri ja ilmoittautuminen

MPK:n koulutuskalenteri  (koulutuskalenteri.mpk.fi) (sinun tulee rekisteröityä palveluun ilmoittautuaksesi kurssille)