Ydinturvallisuudesta raportointi

I detta avsnitt rapporterar vi om kärnsäkerhetstillsynen som utförs av Strålsäkerhetscentralen (STUK) och rapporterar om de inspektioner som utförts i år. På webbplatsen finns också information om internationella publikationer om kärnsäkerhet som STUK tillhandahåller.

STUK lämnar årligen en rapport till arbets- och näringsministeriet om säkerhetstillsynen av användningen av kärnenergi och dess resultat. Den senaste rapporten finns här: Säkerhetsövervakning vid användning av kärnenergi. Årsrapport 2022 (på finska och engelska).