Hammasröntgentutkimukset

Tämän ohjeen tavoitteena on helpottaa säteilylainsäädännön tulkintaa ja pyrkiä näin edistämään säteilyturvallisuutta käytännössä. Ohje ei ole sellaisenaan sitova, vaan kuvastaa Säteilyturvakeskuksen näkemystä siitä, miten säteilylainsäädännön vaatimukset voidaan tyypillisesti täyttää eri olosuhteissa. Lainsäädännön vaatimukset on mahdollista täyttää myös muilla tavoin. Toiminnanharjoittajan tulee tapauskohtaisesti harkita, miten tämä ohje soveltuu omaan toimintaan. Lisäksi ohjeessa opastetaan, millä käytännön toimilla ja keinoilla voidaan mahdollisuuksien mukaan pienentää toiminnasta aiheutuvaa säteilyaltistusta.

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]