Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan

Suomessa on varauduttu säteilyvaaraan monin tavoin, vaikka vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys onkin pieni. Säteilytilannetta tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi.

Tieto Suomea uhkaavasta säteilyvaarasta saataisiin jo ennen kuin suojautuminen olisi tarpeen, sillä säteily- ja ydinonnettomuuksien pikaisesta ilmoittamisesta on sovittu kansainvälisesti. Kotimaisista tapahtumista saadaan tieto jo ensimmäisten häiriöiden ilmetessä.

Säteilyvaaratilanteesta ja toimintaohjeista tiedotetaan ihmisille viipymättä vaaratiedotteilla sekä viranomaisten omilla viestintäkanavilla.

Säteilyturvakeskus ottaa vastaan säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset ja hälytykset vuorokauden kaikkina aikoina. Tarvittaessa toiminta käynnistyy 15 minuutin kuluessa tilanteen edellyttämässä laajuudessa. Viranomaisten toiminta säteilyvaaratilanteessa on etukäteen suunniteltua ja toimintaa harjoitellaan säännöllisesti.

Lisää aiheesta