Säteilyn terveysvaikutukset

Mittayksiköt:

Gray (Gy)

Absorboituneen annoksen mittayksikkö, jolla ilmaistaan, paljonko energiaa ionisoiva säteily luovuttaa kohdeaineeseen. 1 Gy = 1 J/kg.

Sievert (Sv)

Säteilyannoksen yksikkö, jolla ilmaistaan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa.

Ionisoiva säteily voi vahingoittaa elävien solujen perimää. Soluvaurion kannalta merkitystä on sillä, saako ihminen säteilyannoksen pitkän vai lyhyen ajan kuluessa. Pienikin säteilyannos saattaa lisätä syöpäriskiä hieman. Lyhyen ajan kuluessa saatu suuri säteilyannos voi aiheuttaa säteilysairauden, kudosvaurion tai sikiövaurion.

Elävään kudokseen imeytynyt säteily käynnistää fysikaalisia ja kemiallisia reaktioita, jotka voivat aiheuttaa biologisia muutoksia. Säteilyn irrottamat elektronit synnyttävät reaktiotuotteita, jotka voivat vaurioittaa solujen perimää eli DNA:ta. DNA-vaurion ohella säteilyn vaikutukset voivat siirtyä myös säteilyä saaneen alueen ulkopuolisiin soluihin ja kudoksiin epigeneettisesti.