Laserlaitteet 

Laserit ovat nykyään laajalti käytössä jokapäiväisessä elämässämme. Niitä löytyy kotoa ja työpaikalta, ja niitä käytetään moniin eri sovelluksiin. Laserit ovat arvokas tieteellinen työkalu materiaali-, lääke- ja rikosteknisessä tutkimuksessa, ja niillä on tärkeä rooli lääketieteen ja teollisuuden aloilla. Lasereita käytetään myös viihdetarkoitukseen niiden näyttävyyden vuoksi.   

Kotona lasereita on monissa nykyaikaisissa laitteissa, kuten rakennustöissä käytettävissä linjalasereissa, etäisyysmittareissa, sahojen ja porien kohdistuslasereina, lasertulostimissa ja DVD- ja Blu-Ray®-soittimissa. Monissa kuluttajalaitteissa laser on koteloitu laitteen sisälle niin, ettei lasersäde pääse laitteen ulkopuolelle. Kuluttajakäyttöön tarkoitetut laserlaitteet eivät ole niin tehokkaita, että ne olisivat vaarallisia.  

Ammattikäyttöön tarkoitettujen laserlaitteiden tehoa ei ole rajoitettu, ja ne voivat olla vaarallisia erityisesti silmille. Lasersäteilyn vaarallisuus johtuu siitä, että laserilla on mahdollista kohdistaa suuria säteilyenergioita ja -tehoja hyvin pieneen pisteeseen. Lasersäteilyn teho vaimenee hyvin hitaasti etäisyyden kasvaessa.   

Lasersäteily ei tunkeudu syvälle kudokseen, minkä vuoksi sen aiheuttamat haittavaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan ihoon ja silmän eri osiin. Silmään osuessaan säde voi olla vaarallinen. Vahingossa silmään tai iholle osuva voimakas lasersäde voi aiheuttaa pysyviä vammoja. Silmään osuva lasersäde voi vahingoittaa verkkokalvoa pysyvästi, koska lasersäde kohdistuu verkkokalvolla äärimmäisen pieneksi pisteeksi. Tähän pisteeseen osuu tällöin suuri määrä energiaa, joka polttaa verkkokalvon soluja niin vakavasti, että ne eivät kykene toipumaan. Erityisesti näkyvän valon ja lähi-infrapunasäteilyn aallonpituusalueilla toimivat laserit voivat aiheuttaa silmään pysyvän verkkokalvovaurion. 

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]