Hoppa till innehåll

Att sluta röka minskar också risken för lungcancer orsakad av radon

Utgivningsdatum 25.8.2023 10.10
Pressmeddelande

Ett rökfritt Finland-dagen firas fredagen den 25 augusti 2023. Temat är "Ett rök- och nikotinfritt Finland – välfärd för morgondagen". Radon i inomhusluft är den näst viktigaste kända lungcancerorsaken efter rökning, och i synnerhet rökare löper en stor risk att insjukna. Största delen av lungcancerfallen kan undvikas genom att sluta röka och genom att minska radonexponeringen.

En så låg radonhalt som möjligt är en viktig del av god inomhusluft i hemmet och på arbetsplatsen. Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som tränger in i byggnadens inomhusluft från marken under byggnaden eller borrbrunnsvatten. Det är bra att ta reda på radonhalten, eftersom långvarig vistelse i en lokal med hög radonhalt ökar risken att insjukna i lungcancer. Radon i bostäder uppskattas förorsaka 150–270 fall av lungcancer per år i Finland. Risken att insjukna är hög särskilt hos rökare. Att sluta röka är ett effektiv sätt att reducera risken.

Eftersom man inte kan varsebli radon på något sätt är mätning det enda sättet att undersöka radonhalten. Strålsäkerhetscentralen STUK rekommenderar att radonhalten i inomhusluften ska mätas i alla småhus och i lägenheter på första våningen i höghus. Enligt strålskyddslagen är arbetsgivare skyldiga att mäta radonhalten. Mätningen utförs som en burkmätning som varar minst två månader under mätperioden från höst till vår, 1.9–31.5. Burkmätningstmetoder med ett giltigt godkännande från STUK finns på webbplatsen stuk.fi: https://stuk.fi/sv/stralningsmatningar-och-godkannanden.

Enligt STUKs bedömning orsakas större delen av finländarnas stråldos, cirka tre fjärdedelar, av radon i inomhusluften i bostäder. För att minska radonexponeringen och radonrelaterade lungcancerfall i Finland bör uttryckligen radonhalterna i inomhusluften i lägenheter minskas. Man kan också exponeras för radon på arbetsplatsen. Övervakningen av radon i bostäder och övriga vistelselokaler hör till de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna. STUK övervakar för sin del radonhalterna på arbetsplatser och fungerar som sakkunnig inom strålning och kärnsäkerhet.

Mer information

Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Mer information på nätet: