Hyppää sisältöön

Tupakoinnin lopettamisella vähennetään myös radonista johtuvia keuhkosyöpiä

Julkaisuajankohta 25.8.2023 10.10
Tiedote

Tupakoimattomuutta kampanjoivaa Savuton Suomi -päivää vietetään perjantaina 25.8.2023. Teemana on "Savuton ja nikotiiniton Suomi – hyvinvointia huomiselle”. Sisäilman radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja, ja erityisesti tupakoijilla riski sairastua on suuri. Suurin osa keuhkosyövistä voitaisiin välttää lopettamalla tupakointi ja vähentämällä altistumista radonille.

Mahdollisimman pieni radonpitoisuus on tärkeä osa hyvää sisäilmaa kotona ja työpaikoilla. Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota tunkeutuu rakennuksen sisäilmaan rakennuksen alta maaperästä tai porakaivovedestä. Radonpitoisuus kannattaa selvittää, koska pitkäaikainen oleskelu suuressa radonpitoisuudessa lisää keuhkosyöpään sairastumisen riskiä. Suomessa vuosittain arviolta 150–270 keuhkosyöpää liittyy asuntojen radoniin. Sairastumisen riski on suuri erityisesti tupakoijilla. Tupakoinnin lopettamisella vähennetään riskiä tehokkaasti.

Koska radonia ei voi mitenkään aistia, on mittaaminen ainoa tapa selvittää radonpitoisuus. Säteilyturvakeskus (STUK) suositteleekin, että sisäilman radonpitoisuus mitataan kaikissa pientaloissa sekä kerrostalojen ensimmäisen kerroksen asunnoissa. Työnantajia mittaamiseen velvoittaa Säteilylaki. Mittaus tehdään vähintään kahden kuukauden kestoisena purkkimittauksena mittauskaudella syksystä kevääseen, 1.9.–31.5. Purkkimittausmenetelmät, joilla on voimassa STUKin hyväksyntä, löytyvät stuk.fi-verkkosivuilta: https://stuk.fi/sateilymittaukset-ja-hyvaksynnat.

STUKin arvion mukaan suurin osa, noin kolme neljäsosaa, suomalaisten säteilyannoksesta johtuu kotien sisäilman radonista. Suomalaisten radonaltistuksen ja radoniin liittyvien keuhkosyöpätapausten vähentämiseksi, tulisi nimenomaan asuntojen sisäilman radonpitoisuudet saada pienemmiksi. Radonille voi altistua myös työpaikoilla. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen radonvalvonnasta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. STUK puolestaan valvoo työpaikkojen radonpitoisuuksia sekä toimii säteily- ja ydinturvallisuuden asiantuntijalaitoksena.

Lisätietoja

Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Lisätietoa verkossa: