Vuosi 2022 muutti kansainvälisen yhteistyön painopistettä

STUKin kansainvälinen yhteistyö perustuu sen vahvaan osaamiseen säteily- ja ydinturvallisuudesta, turvajärjestelyistä ja ydinmateriaalivalvonnasta. Pitkä kokemus valvontaviranomaisena yhdistettynä proaktiivisuuteen käytänteiden ja kokemusten jakamisessa on tuonut STUKille vahvan kansainvälisen maineen sekä luonut pohjaa tiiviille viranomaisyhteistyölle laajasti ympäri maailman.

Venäjän helmikuun 2022 lopussa Ukrainaan aloittama hyökkäyssota aiheutti STUKille välittömän tarpeen tarkistaa kansainvälisen yhteistyön painopisteitään ja jäädyttää perinteinen yhteistyö Venäjän kanssa Suomen rajan läheisyydessä sijaitsevien ydinvoimaloiden turvallisuuden osalta.

Yhteydenpito Ukrainan ydinturvallisuusviranomaiseen (SNRIU) ja sen teknisen tuen organisaatioon oli aloitettu jo ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista, ja suunnitelmissa oli Ukrainaan vuonna 2011 toimitetun siirrettävän säteilyvalvonta-ajoneuvon kunnostaminen. Sota kuitenkin muutti tilanteen, ja lisätuen tarve oli välitön. Ukrainan ja kansainvälisen yhteisön oli kiireellisesti varmistettava, että sodan koettelema maa säilyttää kykynsä valvoa niin ydinlaitoksiaan kuin ympäristön säteilyä.

Vuoden 2022 aikana STUK tuki Ukrainaa niin laite- ja välinelähetyksin kuin asiantuntija-avulla. STUK muun muassa lähetti maaliskuussa 2022 Brysselissä sijaitsevaan Euroopan hätäavun koordinointikeskukseen (ERCC) asiantuntijaryhmän antamaan tukea ja tietoa säteily- ja ydinvoimaonnettomuuksiin liittyviin kysymyksiin. STUKin neljä asiantuntijaa työskenteli vuoroviikoin yli kuukauden ajan ERCC:n Ukraina-tilannekuvaa ylläpitävässä ryhmässä.

Ukrainan SNRIU ja STUK allekirjoittivat syyskuussa 2022 yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU) yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta ydin- ja säteilyturvallisuuden alalla. Pohjoismaisen yhteistyön kautta STUK osallistui myös Tšernobylin eristysvyöhykkeen laboratorioiden avustamiseen.

Kuluvana vuonna STUK jatkaa tiivistä yhteistyötä eri maiden säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisten kanssa tukeakseen Ukrainan ydinturvallisuusviranomaista vaikeina aikoina. Viimeaikaiset tapahtumat ja niiden mahdollinen kehitys edellyttävät entistä vahvempaa yhteistyötä samanmielisten maiden välillä säteily- ja ydinturvallisuuden, huoltovarmuuden ja kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Suomen rajan läheisyydessä sijaitsevien venäläisten ydinvoimaloiden turvallisuusnäkymiä koskeva arviointi tehtiin vuonna 2022. STUK jatkaa tilanteen kehittymisen säännöllistä seurantaa julkisesti saatavilla olevien tietojen avulla.

Lue lisää:

Kansainvälisen yhteistyön vuosiraportti 2022 Julkarissa (dokumentti on englanninkielinen)