Pääjohtajan katsaus

Vuosi 2022 oli STUKille isojen suunniteltujen ja suunnittelemattomien muutosten vuosi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa muutti monen stuklaisen päiväohjelmat. Suunnitellut työt vaihtuivat Tšernobylin ja Zaporižžjan ydinvoimalaitosten turvallisuuden sekä ydinaseiden ja likaisten pommien mahdollisen käytön arviointiin. Korotimme valmiuttamme, tiedotimme ja rauhoitimme viestinnällämme suomalaisten huolia sodan mahdollisista vaikutuksista säteilyturvallisuuteen.

STUK toimi myös Euroopan komission valmiuskeskuksen asiantuntijatukena ja tuki Ukrainaa mm. toimittamalla maahan säteilymittauskalustoa.  Ukrainan sota on osoittanut meille, että suomalaisiin viranomaisiin luotetaan ja niiden odotetaan tukevan yhteiskunnan ja kansalaisten kestävyyttä kriisitilanteissa. Tämä on muistutus siitä, että STUKilla on valvontatehtävien ohella tärkeä rooli turvallisuusviranomaisena ja luotettavan tiedon lähteenä niin päättäjille, medialle kuin kansalaisille.

Toinen iso muutos oli pitkään suunniteltu ja odotettu muutto uusiin toimitiloihin Jokiniemeen Vantaalle. Ensimmäistä kertaa ikinä STUKilla on sille alusta alkaen suunnitellut ja rakennetut omat ja erityiset toimitilat. Toimitilojen rakentaminen ja muutto sujuivat erittäin hyvin. Muutos on iso, sillä siinä ei muuttunut vain toimipisteen paikka, vaan koko työympäristö - tutuista omista huoneista on luovuttu ja töitä tehdään yhteisissä työtiloissa ja -pisteissä uudella yhteistyötä korostavalla tavalla.

Monenlaista muutakin on vuoteen 2022 mahtunut. Stuklaisia huolestutti taloutemme tasapaino vuokrakustannusten noustua ja tulojen vähennyttyä Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoshankkeen päättyessä. Hyvällä yhteistyöllä saimme talouden tasapainon uralle vuoden loppuun mennessä. Kaikista muutoksista huolimatta stuklaiset valvoivat suomalaisten säteily- ja ydinturvallisuutta suunnitellusti ja hyvin.

STUKin laaja muutosstrategia vuosille 2018-2022 tuli päätökseensä. Vuosi 2022 osoitti, että STUKissa ja stuklaisissa on resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä. Näiden vahvistaminen on ollut yhtenä keskeisenä tavoitteena vuoden lopussa päättyneessä strategiassa. Olemme nyt siirtyneet rullaavaan strategiaan, joka auttaa meitä kehittymään niin, että pystymme toimimaan vaikuttavasti nopeassakin muutoksessa ja vastaamaan haasteisiin ennakoiden. Rakennamme hyvän työn päälle ja otamme uuteen strategiaan mukaan monia aineksia aiemmalta strategiakaudelta. Pidämme ennallaan missiomme, arvomme ja visiomme.

Normaalista poikkeavasta vuodesta huolimatta STUK saavutti tulostavoitteensa ja täytti tehtävänsä erinomaisesti kiitos ammattitaitoisen, motivoituneen ja vastuuntuntoisen henkilöstönsä. Katsomme tulevaisuuteen toiveikkaina ja haluamme jatkossakin tehdä työmme asiantuntevasti ja luotettavasti Suomen ja suomalaisten säteilyturvallisuuden puolesta.

Petteri Tiippana
Pääjohtaja

Lue lisää:

STUKin toimintakertomus ja tilinpäätös 2022