Generaldirektörens översikt

​​​​​​​

År 2022 var för STUK ett år med stora planerade och oplanerade förändringar. Den ryska invasionen av Ukraina i februari ändrade dagsprogrammen för många STUK-anställda. Det planerade arbetena ersattes av en bedömning av säkerheten vid kärnkraftverken i Tjernobyl och Zaporizhia och en eventuell användning av kärnvapen och smutsiga bomber. Vi ökade vår beredskap, informerade och lugnade genom vår kommunikation finländarnas oro över krigets möjliga effekter på strålsäkerheten.

STUK agerade också som expertstöd för Europeiska kommissionens beredskapscentrum och stödde Ukraina, bland annat genom att tillhandahålla utrustning för strålningsövervakning.  Kriget i Ukraina har visat oss att man litar på de finländska myndigheterna och man förväntar sig att de stödja samhällets och medborgarnas motståndskraft i krissituationer. Detta är en påminnelse om att STUK förutom sina tillsynsuppgifter spelar en viktig roll som säkerhetsmyndighet och en källa till tillförlitlig information för både beslutsfattare, media och medborgare.

En annan stor förändring var den länge planerade och efterlängtade flytten till nya lokaler i Ånäs i Vanda. För första gången någonsin har STUK egna och speciella lokaler som är ritade och byggda för det helt från början. Byggandet och omlokaliseringen av lokalerna gick mycket bra. Förändringen är stor, eftersom inte bara kontorets läge ändrades, utan hela arbetsmiljön – vi har lämnat våra bekanta egna rum och arbetet görs i gemensamma arbetslokaler och på gemensamma arbetsstationer på ett nytt sätt som betonar samarbete.

År 2022 hände mycket mer. De STUK-anställda var oroade över balansen i vår ekonomi eftersom hyreskostnaderna ökade och intäkterna minskade när Fennovoimas anläggningsprojekt Hanhikivi 1 slutfördes. Tack vare ett gott samarbete kunde vi uppnå ekonomisk balans i slutet av året. Trots alla förändringar övervakade de STUK-anställda finländarnas strål- och kärnsäkerhet som planerat och på ett bra sätt. 

STUKs omfattande förändringsstrategi för 2018–2022 slutfördes. År 2022 visade att STUK och de STUK-anställda att det finns resiliens och förändringsförmåga. Att stärka dessa har varit ett av de viktigaste målen i den strategi som slutfördes i slutet av året. Vi har nu övergått till en rullande strategi som hjälper oss att utvecklas så att vi kan agera effektivt även i snabb förändring och reagera på utmaningar på ett förutseende sätt. Vi bygger utgående från ett bra arbete och tar med många element från föregående strategiperiod i den nya strategin. Vi bevarar vår mission, våra värderingar och vår vision. 

Trots ett avvikande år uppnådde STUK sina resultatmål och utförde sina uppgifter utmärkt tack vare sin skickliga, motiverade och ansvarsfulla personal. Vi blickar hoppfullt mot framtiden och vill fortsätta att arbeta på ett sakkunnigt och pålitligt sätt för Finlands och finländarnas strålsäkerhet.

Petteri Tiippana
Generaldirektör


Läs mer:

STUK:s verksamhetsberättelse och bokslut 2022 (på finska)