Uusi toimitalo Vantaalla täyttää STUKin erityisvaatimukset

Siinä se viimein yhä uutukaisen valkoisena seisoo Keravanjoen varressa, Jokiniemessä, STUKin reilun 60-vuotisen historian ensimmäinen, juuri STUKin erityistarpeisiin rakennettu toimitalo. Joen toisella puolella melkein häämöttää tiedekeskus Heureka ja vajaan vartin kävelymatkan päästä löytyvät Tikkurilan keskustan palvelut ja juna-asema, jolta pääsee hujauksessa Helsingin keskustaan tai vaikka lentokentälle. Viereisellä tontille rakennetaan tohinalla uutta Vantaan pääpoliisiasemaa ja toisenkin naapurin, keskusrikospoliisin tiloja laajennetaan. Alueelle on siis nousemassa melkoinen turvallisuuskampus.

​​​​​​​

Vaativa rakennus- ja muuttoprojekti

STUKin uusien toimitilojen rakentaminen käynnistyi talvella 2020 ja uusiin tiloihin päästiin muuttamaan vaiheittain keväällä 2022. Toimitiloille asetetut vaatimukset olivat tiukat verrattuna tavalliseen toimistovirastoon. Asiantuntijatehtäviin soveltuvien toimistotilojen lisäksi STUKille piti rakentaa tilat laboratorio- ja valmiustoimintaa varten.

Etenkin laboratoriotoimintojen muutto oli vaativa projekti, sillä laboratorioissa tehtäviin mittauksiin ei saanut tulla katkoksia ja siksi laitteistot siirrettiin muutama kerrallaan vanhoista tiloista Jokiniemeen. Muutto kesti neljä kuukautta, helmikuun alusta toukokuuhun. Erityisen haastavia muutettavia olivat mm. noin kaksi tonnia painavat gammaspektrometrien lyijysuojat sekä 80 tonnia painava rautahuone - vanhasta laivateräksestä rakennettu kammio, jossa mitataan radionuklidien aktiivisuutta ihmisessä.

Paitsi muuton myös tilojen rakentamisen kannalta näyte- ja ihmismittaukset olivat vaativia toimintoja. Mittaukset tulee tehdä tiloissa, joissa taustasäteilyn määrä on mahdollisimman pieni. Niinpä esimerkiksi tilojen lattiamateriaaliksi valittiin matala-aktiivista betonia ja STUK itse tarkastusmittasi materiaalin ennen käyttöhyväksyntää.

Kun näytemittauksiin tarkoitetuista tiloista kaikki ylimääräinen säteily täytyy pitää ”ulkona”, niin säteilytyshalleissa on puolestaan tärkeää pitää säteily ”sisällä”. Halleissa mm. kalibroidaan ja testataan erilaisia säteilymittareita. Kalibroinnissa mittariin kohdistetaan säteilyä, ja se ei saa läpäistä hallin seiniä. Siksi seinät halleissa ovat 80–175 cm paksut ja ne rakennettiin raskasbetonista, jossa on runsaasti rautamalmia. Se on tavalliseen betoniin verrattuna n. 1,5 kertaa tiheämpää materiaalia. Tavallisesta betonista rakennettuna, seinät olisivat vielä paksummat.

Turvallista ja tehokasta

Säteilyturvallisuuden lisäksi tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa piti ottaa huomioon tietoturvallisuus. Säteilyturvakeskuksen asiantuntijat käsittelevät turvaluokiteltuja materiaaleja ja se edellytti erityisiä tilaratkaisuja. Poikkeustilanteiden hoitamista varten tiloihin rakennettiin valmiuskeskus.

Toimitiloissa on aikaisempiin toimitiloihin verrattuna myös tehokkaampi tilankäyttö. Uusi rakennus on kooltaan 12 700 bruttoneliömetriä – iso talo, mutta vain puolet vanhan talon neliöistä. Tilankäyttö tehostui, kun muuton myötä mm. siirryttiin omista työhuoneista monityötiloihin, joissa kenelläkään ei ole omaa työpistettä. Tilaa tarvitaan nyt kokonaisuudessaan vähemmän, mutta monityötilan ansiosta mahdollisuus valita työympäristö tarpeen mukaan parani. On tiloja, jotka tarjoavat keskittymisrauhaa ja yksityisyyttä ja tiloja, jotka mahdollistavat esimerkiksi parityöskentelyn tai sparrailun muiden työkavereiden kanssa. Valoisuuden ystävä voi hakeutua ikkunapaikalle ja lukemiseen keskittyvä vaikka sohvan nurkkaan. Yhdessä sovituilla pelisäännöillä yhteisten tilojen käyttö sujuu.

Myös laboratorioiden ja muiden erikoistilojen pinta-ala pieneni, kun tilat pystyttiin suunnittelemaan työprosessien ja materiaalivirtojen kannalta selkeiksi ja järkeviksi. Tehokkaammalla tilankäytöllä pienennetään toimintakuluja ja samalla kannetaan vastuuta ympäristöstä, kun energiaa kuluu entistä vähemmän. Energiansäästöön satsattiin muutenkin: käytössä on energian käyttöä optimoiva kiinteistöautomatiikka, maalämpö ja aurinkoenergia sekä esimerkiksi automaattiohjatut led-valot. Sähkönkulutus puolittuikin heti alkuvaiheessa aikaisempiin toimitiloihin verrattuna ja omat aurinkopaneelit tuottivat ensimmäisen kesän aikana sähköä noin 10 000 kilowattituntia kuukaudessa.

… ja viihtyisää

Uuden toimitalon suunnittelun lähtökohtana oli, että työtilat tukevat sujuvaa työskentelyä, tyytyväisyyttä ja hyvinvointia ja ne suunnitellaan STUKissa tehtävän työn ja sen tarpeiden mukaisiksi yhteistyössä STUKlaisten kanssa. Lopputuloksena syntyi toimiva, valoisa ja viihtyisä talo. Mikä siinä sitten on parasta: isot ikkunat, ergonomiset työpisteet, äänieristetyt vetäytymistilat vai kutsuva työkahvio? Tärkein viihtyvyyteen vaikuttava tekijä uudessa talossa tuntuu STUKlaisille löytyvät muualta kuin talotekniikasta, arkkitehtuurista tai sisustusratkaisuista: työpaikalla parasta on työkavereiden tapaaminen.

Tutustu videolta STUKin toimitaloon Vantaan Jokiniemessä