Den nya kontorsbyggnaden i Vanda uppfyller STUK:s särskilda krav

Här står äntligen den första splitternya kontorsbyggnaden i STUK:s drygt 60-åriga historia i Ånäs, invid Kervo ås mynning, särskilt byggd enligt STUK:s särskilda behov. På andra sidan ån kan du nästan se vetenskapscentret Heureka, och på cirka en kvarts promenadavstånd hittar du tjänster i Dickursby centrum och en järnvägsstation från vilken du snabbt tar dig till exempelvis Helsingfors centrum eller flygplatsen.

​​​​​​​

På den intilliggande tomten byggs en ny huvudpolisstation i Vanda och den andra grannens, centralkriminalpolisens lokaler, byggs ut. I området byggs alltså ett stort säkerhetscampus.

Krävande bygg- och flyttprojekt

Byggandet av STUK:s nya lokaler inleddes vintern 2020 och vi kunde stegvis flytta in i de nya lokalerna våren 2022.

De krav som ställdes på lokalerna var strikta jämfört med ett vanligt ämbetsverk. Förutom kontor anpassade för krävande expertuppgifter måste utrymmen för STUK:s laboratorie- och beredskapsverksamhet byggas.

Framför allt var omlokaliseringen av laboratorieverksamheten ett krävande projekt, eftersom de mätningar som gjordes i laboratorierna inte kunde avbrytas och därför flyttades utrustningen några i taget från de gamla lokalerna till Ånäs. Flytten tog fyra månader, från början av februari till maj. Blysköldar för gammaspektrometrar som väger ungefär två ton och en stålkammare som väger 80 ton var särskilt utmanande att flytta – en kammare byggd av gammalt fartygsstål där radionuklidernas aktivitet hos människor mäts.

​​​​​​​

Utöver flytten krävde prov- och mänskliga mätningar funktioner med tanke på byggandet av lokalerna. Mätningar ska göras i rum där mängden bakgrundsstrålning är så låg som möjligt. Därför valdes till exempel lågaktiv betong som golvmaterial för lokalerna, och STUK exaktmätte själv materialet innan det godkändes för användning.

Medan all överflödig strålning från de rum som är avsedda för provmätningar måste hållas ”utomhus”, är det viktigt att hålla strålningen ”inne” i strålningshallarna. I hallarna kalibreras och testas bland annat olika strålningsmätare. Under kalibreringen utsätts mätaren för strålning som inte får passera genom hallens väggar. Därför är väggarna i hallarna 80–175 cm tjocka och byggdes av tung betong med rikligt av järnmalm. Den är ungefär 1,5 gånger tätare än vanlig betong. Byggd av vanlig betong skulle väggarna vara ännu tjockare.

Säkert och effektivt

Utöver strålsäkerheten måste informationssäkerheten beaktas vid planeringen och byggandet av lokalerna. Strålsäkerhetscentralens experter hanterar säkerhetsklassificerade material och detta kräver speciella utrymmeslösningar. Ett beredskapscenter byggdes i lokalerna för hantering av undantagssituationer.

Jämfört med de tidigare lokalerna är lokalerna också effektivare utnyttjade. Den nya byggnaden är till sin storlek 12 700 brutto kvadratmeter – ett stort hus, men bara hälften av kvadratmetrarna i det gamla huset. Utnyttjandet av utrymmet blev effektivare när man till exempel övergick från egna arbetsrum till utrymmen för flera arbeten, där ingen har sin egen arbetsstation. Som helhet behövs nu mindre utrymme, men tack vare utrymmet för flera arbeten förbättras möjligheten att välja en arbetsmiljö efter behov. Det finns utrymmen som erbjuder utvecklingsro och integritet, och utrymmen som tillåter till exempel arbete i par eller sparring med andra kollegor. Den som älskar ljus kan söka en fönsterplats och en person som fokuserar på läsning kan hitta ett soffhörn. Med gemensamt överenskomna spelregler är användningen av gemensamma utrymmen smidig.

​​​​​​​

Laboratoriernas och de övriga speciallokalernas area minskade också, eftersom lokalerna kunde planeras för att vara tydliga och förnuftiga med tanke på arbetsprocesser och materialflöden. Effektivare användning av utrymme minskar driftskostnaderna och samtidigt tar man ansvar för miljön, eftersom man använder mindre energi. Vi satsade även i övrigt på energibesparing: vi använder fastighetsautomation som optimerar energiförbrukningen, geotermisk energi och solenergi och till exempel automatstyrda LED-lampor. Elförbrukningen halverades genast i det inledande skedet jämfört med de tidigare lokalerna och under den första sommaren producerade våra egna solpaneler cirka 10 000 kilowattimmar el per månad.

… och trivsamt

Utgångspunkten för planeringen av den nya kontorsbyggnaden var att arbetsytorna stöder ett smidigt arbete, tillfredsställelse och välbefinnande, och att de planeras i enlighet med STUK:s arbete och dess behov i samarbete med STUK-anställda.

Slutresultatet blev ett funktionellt, ljust och trivsamt hus. Så vad är det bästa med det: stora fönster, ergonomiska arbetsstationer, ljudisolerade enskilda rum eller ett inbjudande arbetskafé? Den viktigaste faktorn som påverkar trivseln i en ny byggnad verkar för STUK-anställda finnas någon annanstans än i hustekniken, arkitekturen eller inredningslösningarna: att träffa kollegorna på arbetsplatsen är det bästa.

Se videon från STUK:s kontorsbyggnad i Ånäs i Vanda: