Yhteistyö Afrikan ydinenergiakomission kanssa käynnistyi

Vuonna 2022 STUK ja Afrikan ydinenergiakomissio (AFCONE) alkoivat valmistella kunnianhimoista ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ydinmateriaalivalvontaa Afrikassa. Viisivuotinen ohjelma nojaa STUKin tarjoamaan asiantuntija-apuun, joka kanavoidaan Afrikan maiden viranomaisille AFCONE:n koordinoimana. Euroopan unionin INSC-ohjelma (Instrument for Nuclear Safety Cooperation) ja Suomen ulkoministeriö rahoittavat hanketta vuosina 2023-2027 yhteensä 4,9 miljoonalla eurolla.

Ohjelman avajaistilaisuus Wienissä marraskuussa 2022. AFCONE:n pääsihteeri Enobot Agboraw, ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, suurlähettiläs Pirkko Hämäläinen, pääjohtaja Petteri Tiippana ja Joint Reseach Centerin Head of Department Nuclear Security and Safeguards Willem Janssens.

Ydinmateriaalivalvonnalla eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Maiden, jotka haluavat hyödyntää radioaktiivisia aineita esimerkiksi terveydenhuollossa, teollisuudessa tai energian tuotannossa, on sitouduttava ylläpitämään tehokasta ydinmateriaalivalvontajärjestelmää yhteistyössä kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n kanssa. Käytännössä tämä työ osoitetaan kansalliselle viranomaiselle, joka vastaa ydinmateriaalikirjanpidosta ja -tarkastuksista.

Valvonnan perustana on ydinmateriaalivalvontasopimus (Comprehensive Safeguards Agreement, CSA), jonka noudattamista IAEA valvoo. Tällä hetkellä 47 Afrikan maata on allekirjoittanut CSA-sopimuksen IAEA:n kanssa. CSA:n solmimiseen ja valvonnan järjestämiseen velvoittaa myös Pelindaban sopimus, jolla Afrikasta on tehty ydinaseeton vyöhyke.

“Koulutusohjelma, jota STUKin kanssa valmistelemme, on merkittävä mahdollisuus lisätä Afrikan omistajuutta kansainvälisessä ydinmateriaalivalvonnassa. Afrikan maat ovat eri vaiheissa rauhanomaisen ydinenergian käytön suhteen ja monilla mailla on tarve lisätä ydinmateriaalikirjanpitoon ja -raportointiin liittyvää valvontaosaamista, kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n edellyttämällä tavalla”, totesi AFCONE:n pääsihteeri Enobot Agboraw ohjelman kick-off tilaisuudessa Wienissä viime marraskuussa.

Yhteishankkeen tavoitteena on kouluttaa Afrikan maiden kansallisia viranomaisia ydinmateriaalivalvonnassa. Koska AFCONE on verrattain nuori organisaatio, STUK kouluttaa myös AFCONE:n asiantuntijoita, joiden tehtävänä on tulevaisuudessa tukea kansallisia viranomaisia.

Lue lisää:

Uutinen STUKin verkkosivuilla: STUK ja Afrikan ydinenergiakomissio aloittavat yhteistyön
Kansainvälisen yhteistyön vuosiraportti 2022 Julkarissa (raportti on englanninkielinen)