Työelämäprofessorit juurruttavat säteilyturvallisuuden osaamista ja tutkimusta yliopistoihin

Säteilyturvakeskuksen (STUK) Kari Peräjärvi ja Teemu Siiskonen vahvistavat työelämäprofessoreina säteilyalan koulutusta ja tutkimusta ja toivovat innostavansa opiskelijoita alan urapoluille. Työelämäprofessoriksi voidaan nimittää henkilö, jolla on merkittävää ammatillista osaamista ja ansioita korkeakoulumaailman ulkopuolelta.

Työelämäprofessorit Teemu Siiskonen (vasemmalla) ja Kari Peräjärvi.

FT, dosentti Kari Peräjärvi aloitti toukokuussa 2022 Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella säteilyturvallisuustutkimuksen työelämäprofessorina. Kari työskentelee STUKissa johtavana asiantuntijana, vastaten kenttämittaustoiminnan ja siihen liittyvän etätuen koordinoinnista sekä ydin- ja säteilyfysiikan tutkimushankkeista. Hän väitteli Jyväskylästä tohtoriksi vuonna 2001. Ennen STUK-virkauran aloittamista vuonna 2006 Kari työskenteli mm. tutkijana Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä ja Berkeleyn kansallisessa laboratoriossa Kaliforniassa. Vuonna 2007 hänestä tuli Jyväskylän yliopiston dosentti.

FT Teemu Siiskosen työelämäprofessuuri alkoi Helsingin yliopiston fysiikan osastolla elokuussa 2022. Professuurin alana on dosimetria ja säteilyn vuorovaikutusmekanismit. Teemu työskentelee STUKissa Ympäristön säteilyvalvonta -osaston apulaisjohtajana. STUK-vuosia on takana nyt parikymmentä.  Teemulla on tohtorintutkinto fysiikan laitokselta Jyväskylästä. Hän on ansioitunut työtehtävissä mm. CERNissä, Oxfordin yliopistossa ja Ilmatieteen laitoksella sekä luottamustehtävissä kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.

Työelämäprofessori – mitä ja miksi?

Yliopistojen mukaan työelämäprofessoriksi voidaan nimittää henkilö, jolla on merkittävää ammatillista osaamista ja ansioita korkeakoulumaailman ulkopuolelta, ja jonka osaamisesta voidaan katsoa olevan erityistä hyötyä yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnalle ja laajemmin yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta. Joissakin yliopistoissa tehtävän kriteerinä on tohtorin tutkinto. Työelämäprofessuuri on aina määräaikainen ja osa-aikainen henkilön varsinaisen oman tehtävän ohella. Karin ja Teemun osa-aikaiset (20 %) työelämäprofessuurit kestävät viisi vuotta.

Kari lisää Jyväskylässä säteilyturvallisuuteen liittyvää tutkimusta sekä fysiikan laitoksen tutkimuksen näkyvyyttä. Hän ohjaa opinnäytteitä kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin ja luennoi oman alueensa erikoiskursseja. Hän myös kehittää laitoksen opetustarjontaa sekä julkisen sektorin toimijoiden että yritysten suuntaan. Työelämäprofessorin pidemmän aikavälin tavoitteena on synnyttää Jyväskylään säteilyturvallisuuden osaamiskeskittymä.

”Säteilyturvakeskus ja Jyväskylän yliopisto ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään ja nyt yhteistyö syvenee entisestään. Tavoitteena on juurruttaa säteilyturvallisuustutkimusta pysyvämmin yliopistoon niin, että sinne rakentuisi alan osaamiskeskus ja sieltä valmistuisi lisää alan osaajia”, kuvailee Kari. Hän toivoo voivansa omalla esimerkillään saada opiskelijoita innostumaan säteilyalasta. ”Ydinfysiikan ja säteilyturvallisuuden parissa voi tehdä aidosti mielenkiintoisen ja monipuolisen työuran.”

Teemu tutkii ionisoivan säteilyn annosten määrittämistä eli dosimetriaa sekä koordinoi alan tutkimusta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Myös hän ohjaa pro gradu -töitä ja väitöskirjoja. Professuurin tarkoituksena on tukea ja kehittää säteilyturvallisuusalan kotimaisia verkostoja ja taata osaajien saatavuus myös tulevaisuudessa sekä lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

”Työelämäprofessuurit toimivat linkkinä akateemisen maailman ja tutkimustiedon loppukäyttäjien välillä. Yhteyttä vahvistamalla voimme paremmin tukea valvonta- ja valmiustyötämme uusien innovaatioiden ja osaajien myötä sekä tarjota yliopistoille uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Opiskelijoiden ohjaamisen ja luennoimisen myötä säteilyturvallisuusala tulee tutuksi laajemmalle joukolle opiskelijoita, ja alan syvällisiä osaajia on tarjolla myös tulevaisuudessa”, kertoo Teemu.

Lue lisää:

Jyväskylän yliopiston tiedote 20.6.2022: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uudet työelämäprofessorit vahvistavat säteilyturvallisuuteen ja data-analyysiin liittyvää yhteistyötä

Helsingin yliopiston tiedote 28.12.2022: Ympäristön säteilyvalvonta -osaston apulaisjohtaja tutkii ja opettaa säteilyannosten määrittämistä