STUK:s nya webbplats implementerades i tid utan att kompromissa med kvaliteten

I maj 2023 såg vår nya webbplats STUK.fi dagens ljus. När vi planerade webbplatsen utredde vi noggrant vem den främst riktar sig till och vem vi särskilt vill nå, hur vi betjänar våra nyckelmålgrupper och hur vi säkerställer att webbplatsen uppfyller de mål som ställts upp för den. Vi hade bara åtta månader att planera webbplatsen och producera innehållet, men tack vare ett nära samarbete mellan STUK:s experter lyckades vi med det. 

Foto: Pixabay

STUK:s webbplats har en bred grupp användare – dessa inkluderar såväl tillståndshavare inom kärnkraft, hälsovård och industri, proffs inom skönhetsbranschen, representater för medier, studerande, internationella samarbetspartner som andra aktörer som är intresserade av kärn- och strålsäkerhet. Webbplatsen besöks cirka 15 000 gånger per månad.

Huvudsyftet med vår webbplats är att på ett tillförlitligt och öppet sätt informera om frågor, beslut och aktuella fenomen som rör strål- och kärnsäkerhet. Som myndighet är vi skyldiga att kommunicera på ett objektivt sätt, följa statsförvaltningens kommunikationsriktlinjer samt producera information på minst svenska och finska i enlighet med språklagen. Det gör vi inte heller avkall på på den nya webbplatsen. Vi vill också erbjuda bred information om STUK:s verksamhet så att informationen placeras på webbplatsen på ett förnuftigt och begripligt sätt och tillgodoser användarens informationsbehov. 

Redan i början av planeringen stod det klart att det inte räckte med enbart kunskapsinnehåll i den här situationen. Webbplatsen behövde också servicestigar som hjälper kunderna att kontakta och uträtta ärenden med STUK. Anvisnings- och servicestigar som utvecklats för webbplatsen är en del av STUK:s strategi för att utveckla kundupplevelsen. 

Sömlöst samarbete säkerställer framgång 

I webbplatsens förnyelse deltog ett stort antal experter från STUK:s olika branscher, som granskade, producerade och förnyade innehållet. Genom att bygga om webbplatsen kunde vi noggrant gå igenom allt gammalt innehåll. Vi tog bort och kombinerade innehåll och förnyade djärvt hela webbplatsens struktur jämfört med den gamla. Detta för att säkerställa att innehållet är aktuellt, tydligt och fungerar i det nya systemet. 

Redan från början var det tydligt att tidsramen för att producera innehållet var snäv, och utmaningen för våra experter ökade när de arbetade med innehållet vid sidan av andra uppgifter. Men önskan om att lyckas och berätta på ett förståeligt sätt om strålning och kärnkraft, den goda samhörigheten i projektet och den ömsesidiga hjälpen gjorde det möjligt att ta i bruk webbplatsen inom den fastställda tidsplanen.

En annan nyckel till framgång var att vi byggde en ny webbplats från grunden och att det gick att följa byggfasen på det offentliga nätverket under hela projektet.  På så sätt kunde vi rätta till eventuella fel och eliminera inkonsekvenser på webbplatsen redan i byggfasen. Vi uppmuntrade även vår egen personal, våra kunder och andra användare att ge oss respons på vår webbplats under byggfasen.

Tillgänglighet har varit ett centralt tema under hela vårt projekt för att förnya webbplatsen. Vi fortsätter att satsa på detta och strävar efter att beakta tillgänglighet i allt vi gör. Vi gör regelbundna tillgänglighetsgranskningar och förbättrar webbplatsen baserat på den respons vi får för att säkerställa att webbplatsen fungerar smidigt för alla befolkningsgrupper, oavsett enhet. Tillgängligheten är inte bara teknisk utan även innehållsmässig. 

Enligt analysen är besökarna på vår webbplats intresserade av den rådande strålningssituationen i Finland, aktuellt innehåll samt information om exempelvis radon. Under sommarsäsongen blir även innehåll som berättar om solens UV-strålning ett av de mest lästa innehållen. Vi utvecklar kontinuerligt kvalitativa mått på webbplatsen för att få bättre data som stöd för innehållsutveckling. 

Den gamla klichén är sann – webbplatsen är aldrig färdig och utvecklas hela tiden. Webbplatsens funktionalitet och innehåll måste ses över regelbundet för att vi ska kunna tillgodose kundernas, intressenternas och användarnas olika och föränderliga informationsbehov. Vår nya webbplats gör det möjligt att kontinuerligt förbättra innehållet och de funktioner som används där, även i samarbete med andra användare av tjänsten. 

Text: Leeni Pellinen 
Skribenten arbetar på Strålsäkerhetscentralen som kommunikationsspecialist och var projektledare för webbplatsprojektet STUK.fi.