STUKin uusi verkkosivusto toteutettiin tiiviissä aikataulussa laadusta tinkimättä

Toukokuussa 2023 uusi STUK.fi-sivustomme näki päivänvalon. Sivuston suunnittelun yhteydessä taustoitimme tarkasti sitä, kenelle se on ensisijaisesti suunnattu ja keitä erityisesti haluamme tavoitella, miten palvelemme avainkohderyhmiämme ja miten varmistamme, että sivusto vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Aikaa sivuston suunnitteluun ja sisällöntuottamiseen oli vain kahdeksan kuukautta, mutta tässä onnistuttiin STUKin asiantuntijoiden tiiviin yhteistyön ansiosta. 

Kuva: Pixabay

STUKin sivuston käyttäjäkunta on laaja – mukaan mahtuu niin ydinvoima-alan, terveydenhuollon ja teollisuuden luvanhaltijoita, kauneudenhoitoalan osaajia, median edustajia, opiskelijoita, kansainvälisiä yhteistyötahoja kuin muita ydin- ja säteilyturvallisuudesta kiinnostuneita tahoja. Sivustolla vieraillaan kuukausittain noin 15 000 kertaa.

Verkkosivustomme ensisijainen tavoite on kertoa luotettavasti, oikea-aikaisesti ja avoimesti säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä asioista, päätöksistämme ja ajankohtaisista ilmiöistä. Viranomaisena meillä on velvollisuus viestiä asioista tasapuolisesti, noudattaa valtionhallinnon viestintäohjeistusta sekä tuottaa tietoa vähintään kielilain mukaisesti suomeksi ja ruotsiksi. Näistä emme myöskään uudella sivustolla tingi. Haluamme myös tarjota laajasti tietoa STUKin toiminnoista niin, että tieto on sijoitettu sivustolle järkevästi, ymmärrettävästi ja se vastaa käyttäjän tietotarpeeseen. 

Heti suunnittelun alkuvaiheessa oli selvää, että pelkkä tietosisältö ei tässä tilanteessa riitä. Sivustolle tarvittiin myös palvelupolkuja, jotka auttavat asiakkaita ottamaan yhteyttä sekä hoitamaan asioita STUKin suuntaan. Sivustolle kehityt ohje- ja palvelupolut ovat osa STUKin strategian mukaista asiakaskokemuksen kehittämistä. 

Saumaton yhteistyö takaa onnistumisen 

Sivuston uudistamiseen osallistui suuri joukko STUKin eri alojen asiantuntijoita, jotka tarkistivat, tuottivat ja uudistivat sisältöjä. Sivuston uudelleen rakentaminen mahdollisti sen, että kävimme kaikki vanhat sisällöt huolella läpi. Karsimme ja yhdistelimme sisältöjä sekä rohkeasti uudistimme sivuston rakenteen kokonaan vanhaan verrattuna. Tällä halusimme varmistaa sisällön ajantasaisuuden, selkeän virkakielen ja toimivuuden uudessa järjestelmässä. 

Alusta alkaen oli selvää, että aikataulu sisältöjen tuottamiseen oli tiukka, ja haastetta asiantuntijoillemme lisäsi sisältöjen työstäminen muiden tehtävien ohessa. Kuitenkin halu onnistua ja kertoa ymmärrettävästi säteilystä ja ydinvoimasta, projektin hyvä yhteishenki sekä toistemme auttaminen mahdollistivat sivuston käyttöönoton asetetussa aikataulussa.

Toinen projektin onnistumisen avain oli se, että rakensimme uuden verkkosivuston alusta alkaen ja rakennusvaihetta oli mahdollista seurata julkiverkossa koko projektin ajan.  Näin saimme korjattua mahdolliset virheet ja karsittua epäloogisuudet sivustolta jo rakennusvaiheessa. Kannustimme myös omaa henkilöstöämme, asiakkaitamme ja muita käyttäjiä antamaan palautetta rakennusvaiheessa olevasta sivustostamme.

Saavutettavuus on ollut yksi keskeinen teema koko sivustouudistusprojektimme ajan. Panostamme siihen yhä ja pyrimme kaikessa ottamaan huomioon saavutettavuusnäkökulman. Teemme säännöllisesti saavutettavuuteen liittyvää tarkastelua ja kehitämme sivustoa saatujen huomioiden mukaan, jotta varmistamme sivuston sujuvan käytön kaikille väestöryhmille päätelaitteesta riippumatta. Saavutettavuus on huomioitu teknisten asioiden lisäksi myös sisällöissä. 

Analytiikan mukaan verkkosivustomme kävijöitä kiinnostaa Suomen vallitseva säteilytilanne, ajankohtaissisällöt sekä esimerkiksi radoniin liittyvä tieto. Kesäkaudella myös auringon UV-säteilystä kertovat sisällöt nousevat luetuimpien sisältöjen joukkoon. Kehitämme jatkuvasti verkkosivuston laadullisia mittareita, jotta saamme parempaa dataa sisältöjen kehittämisen tueksi. 

Vanha klisee on totta – verkkosivusto ei ole koskaan valmis ja kehitystyö on jatkuvaa. Sivuston toimivuutta ja sisältöjä on tarkasteltava säännöllisesti, jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden, sidosryhmien ja käyttäjien erilaisiin ja muuttuviin tietotarpeisiin. Uusi sivustomme mahdollistaa sisällön ja siellä käytettyjen toiminnallisuuksien jatkuvan kehittämisen myös yhteistyössä muiden palvelun käyttäjien kanssa. 

Teksti: Leeni Pellinen 
Kirjoittaja työskentelee Säteilyturvakeskuksessa viestinnän asiantuntijana ja toimi STUK.fi-verkkosivustoprojektin projektipäällikkönä.