STUK selvitti uusien läpivalaisulaitteiden matkatavaroille aiheuttamaa säteilyannosta

Säteilyturvakeskus (STUK) selvitti keväällä 2023 Helsinki-Vantaan lentoasemalla käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa käytettävien läpivalaisulaitteiden matkatavaroille aiheuttamaa säteilyannosta. Aihe nousi esiin, kun lentäen matkustaneiden säteilytyöntekijöiden säteilyannosten seurantaan käytettävissä annosmittareissa eli dosimetreissä havaittiin lisääntyneitä säteilyannoksia. Valvontaprojektissa kävi ilmi, että uudet tietokonetomografiaan (TT) perustuvat 3D-läpivalaisulaitteet aiheuttavat matkatavaroiden mukana läpivalaistavaan dosimetriin suuremman säteilyannoksen perinteisiin läpivalaisulaitteisiin verrattuna. 

Vuodesta 2022 lähtien Finavia Oyj on ottanut Helsinki-Vantaan lentoasemalla vaiheittain käyttöön uudenlaisia, tietokonetomografiaan (TT) perustuvia läpivalaisulaitteita matkustajien käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa. Näissä TT-skannereiksi kutsutuissa laitteissa röntgenputki ja säteilyilmaisin pyörivät matkatavarahihnan ympäri. Matkalaukusta ja sen sisällöstä eri suunnista otetuista poikkileikkauskuvista muodostuu korkean resoluution kolmiulotteinen kuva laskentaohjelman avulla. Perinteisissä läpivalaisulaitteissa röntgenputki ja ilmaisin ovat paikallaan vastakkaisilla puolilla laitetta, ja matkatavarat kulkevat liukuhihnalla ilmaisimen ja röntgenputken välistä.

STUKin selvityksen mukaan TT-skannerit aiheuttavat läpivalaistaville matkatavaroille huomattavasti suuremman säteilyannoksen aiempiin laitteisiin verrattuna. TT-skannerin tuottama röntgensäteily ei aiheuta vaaraa matkustajille tai turvatarkastuksen työntekijöille, koska laitteet ovat hyvin suojattuja eikä säteily suuntaudu laitteen ulkopuolelle. TT-skannerin tuottama säteily ei myöskään vaurioita matkatavaroita. Toisinaan säteilytyöntekijöillä on henkilökohtainen dosimetri mukanaan, ja yhdestäkin läpivalaisukerrasta dosimetriin kertyy merkittävä säteilyannos. Useissa tapauksissa dosimetri on unohtunut laukkuun läpivalaisun ajaksi. 

Mittaukset vahvistivat säteilyannosvalvonnan havainnot

STUK valvoo säteilytyössä aiheutuvaa säteilyaltistusta ja varmistaa, ettei säteilytyölle asetettuja annosrajoja ylitetä. STUK pitää säteilylaissa (859/2018) säädettyä annosrekisteriä, johon tallennetaan tiedot muun muassa säteilytyöntekijöiden henkilökohtaisen annostarkkailun tuloksista. STUK pyytää tarkempaa selvitystä toiminnanharjoittajalta, mikäli työntekijöille mitataan tavallista suurempia säteilyannoksia. Vuonna 2022 selvitettävien mittaustulosten määrä kasvoi selvästi. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että huomattava määrä selvitettävistä mittaustuloksista on aiheutunut lentoasemalla tapahtuneista matkatavaroiden läpivalaisuista.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehdyt mittaukset vahvistavat STUKin annosvalvonnassa tehdyt havainnot. TT-skannerit aiheuttavat merkittävästi suuremman säteilyaltistuksen matkatavaroille verrattuna perinteisiin laukkuröntgenlaitteisiin. Mittauksissa testattiin kahta erilaista dosimetriä, termoloiste (TL) ja direct ion storage (DIS) -dosimetriä. Läpivalaisutapaa varioimalla koejärjestelyssä todettiin TL-dosimetriin aiheutuvan todennäköisimmin noin 2–3 millisievertin (mSv) säteilyannos ja DIS-dosimetriin karkeasti noin 1–2 millisievertin säteilyannos yhdestä läpivalaisusta. Tämä on enemmän kuin dosimetreihin tyypillisesti kertyy annosta itse säteilytyöstä. Tieto on tarpeen tilanteissa, joissa työntekijän dosimetri on vahingossa mennyt TT-skannerin läpi. Tällöin mittauksesta tulisi jälkikäteen erotella työntekijään hänen työssään kohdistunut säteilyannos ja matkatavaroiden läpivalaisusta dosimetriin aiheutunut säteilyannos.

Uudet ohjeet lentomatkustajille dosimetrien kuljettamiseen

Aiemman ohjeistuksen mukaan dosimetriä suositeltiin pidettävän matkustettaessa käsimatkatavaroissa, koska perinteiset käsimatkatavaroiden laukkuröntgenit aiheuttivat varsin pienen säteilyannoksen, pienemmän säteilyannoksen kuin lentokoneen ruumaan menevien laukkujen läpivalaisulaitteet. Uuden ohjeistuksen mukaan dosimetrin käyttäjän tulee pyytää turvatarkastuksessa, ettei dosimetriä läpivalaistaisi TT-skannereissa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on edelleen käytössä myös perinteisiä matkalaukkuröntgeneitä, joissa läpivalaisusta aiheutuva säteilyannos on merkityksettömän pieni. Ohjeistuksesta huolimatta vahingossa tehtyjen läpivalaisujen määrä ei vähentynyt, vaan edelleen vuonna 2023 STUKin annosselvityksistä yli puolet johtui lentoasemalla tapahtuneista vahinkoläpivalaisuista.

”Uusien TT-skannereiden matkatavaroille aiheuttamasta säteilyannoksesta on tärkeää tiedottaa dosimetriä käyttäviä säteilytyöntekijöitä, etenkin heitä, jotka matkustavat työnsä vuoksi lentäen. Tietoisuuden lisääminen vähentää toivottavasti jatkossa epähuomiossa tapahtuvia dosimetrien läpivalaisua”, toteaa tarkastaja Emmi Koskenlehto STUKista.

STUKin selvityksen tulosten avulla voidaan jakaa tietoa dosimetreistä ja niiden käytöstä myös turvatarkastuksia lentoasemalla tekevän henkilöstön parissa. Dosimetrien läpivalaisusta syntyneitä ongelmia on havaittu muissakin TT-skannereita käyttävissä maissa, mutta laajempia selvityksiä asiasta ei ole aiemmin tehty. STUKin tekemä selvitys voi tällöin tarjota lisätietoa muiden maiden säteilyturvallisuusviranomaisille ja säteilyn käyttäjille.

Tutustu raporttiin

Matkatavaroiden turvatarkastuksessa käytettävien TT-skannerien aiheuttama säteilyannos: Valvontaprojektin raportti. Koskenlehto, Emmi; Kuhmonen, Venla. 2024. (Julkari)