Användningen av strålning övervakades inom industri, forskning och hälso- och sjukvården

År 2022 fortsatte vi att utveckla olika metoder för övervakning av strålningsverksamheten inom industri, forskning och hälso- och sjukvården. Vi genomförde tillsyn i form av projekt med fokus på olika teman, vars resultat vi publicerade som rapporter i Strålsäkerhetscentralens publikationsserier.

​​​​​​​

I projekten och rapporterna om dem utredde vi till exempel egenkontroll inom industri och forskning, användning av strålsäkerhetsexpert i veterinärmedicinsk röntgenverksamhet, verksamhetsutövare som lagrar slutna strålkällor, metoder för optimering av datortomografiundersökningar och användning av strålning i kardiologiska enheter. Användningen av strålning är säker i Finland. 

Något bra med coronan

Vi fortsatte ordna STUKs webbinarier, som startats under distansarbetstiden, för yrkesverksamma inom olika branscher som använder strålning i sitt arbete. Webbinarierna fick fortfarande bra respons. 

Enheten för dosövervakning och strålningsverksamhet inom industri ordnade tre webbinarier för användare av strålning. De två första webbinarierna spelades också in för STUKs YouTube-kanal.

  • Infosnutt för verksamhetsutövare inom industri och forskning
  • Infosnutt för aktörer som behandlar slutna strålkällor
  • Aktuellt om strålkällornas skyddsarrangemang

Efter en lång coronapaus kunde strålningsanvändare också träffas under inspektioner, på förhandlingsdagar och i seminarier. Vi ordnade förhandlingsdagar om diagnostisk avbildning inom hälso- och sjukvården för experter på användning av strålning och förhandlingsdagar för strålbehandlingsfysiker. Vi fortsatte också vårt aktiva internationella och inhemska samarbete med olika myndigheter, fackföreningar och fackorganisationer.

Social- och hälsovårdsreformen sysselsatte

Social- och hälsovårdsreformen som kom i början av 2023 sysselsatte också STUK till en början. I slutet av 2022 orsakade social- och hälsovårdsreformen betydande belastning i tillståndsbehandlingen när verksamhetsutövaren för nästan alla tillståndshavare inom den allmänna hälso- och sjukvården ändrades fr.o.m. början av 2023. Ett byte av verksamhetsutövare kräver alltid en ändring av tillstånd som man ansöker om i förväg.

Antalet säkerhetstillstånd som social- och hälsovårdsreformen gällde uppgick till över 400. Vid sidan om byten av verksamhetsutövare relaterade till social- och hälsovårdsreformen återkallades också ett flertal säkerhetstillstånd när den nya verksamhetsutövaren, dvs. välfärdsområdet, administrativt kombinerade flera tidigare separata säkerhetstillstånd i ett och samma tillstånd.

Läs mer:

STUKs samtliga övervakningsrapporter (stuk.fi)
STUKs publikationer (julkari.fi)
STUKs videor och webbinarieinspelningar

Användning av strålning och annan verksamhet som orsakar exponering för strålning. Årsrapport 2022.