Hoppa till innehåll

Strålsäkerhetscentralen gav tillstånd att starta Olkiluotos första reaktor

Utgivningsdatum 18.7.2022 14.00 | Publicerad på svenska 16.6.2023 kl. 14.18
Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK ) har fredagen den 15 juli gett Industrins Kraft (TVO) tillstånd att starta den första reaktorn i Olkiluoto kärnkraftverk efter driftstoppet för bränslebyte.

TVO stängde av kärnreaktorn för ett extra bränslebyte den 10 juli. Anledningen till att reaktorn stoppas och att den avstängs är det upptäckta skadade kärnbränslet i reaktorn. Det skadade bränslet medförde ingen fara eller något hot om fara för anläggningen eller dess omgivning.


Under driftstoppet bytte bolaget ett skadat kärnbränsle i reaktorn till ett nytt. Till följd av bränslebytet var man tvungen att ändra reaktorns bränsleladdning något. STUK godkände genom sitt beslut TVO:s ändring av laddningsplanen. Med laddningsplanen säkerställs att bränslets beteende hålls inom de fastställda gränserna under hela driftsperioden.


STUK har övervakat de arbeten som har utförts under bränslebytet. TVO startade kraftverket söndagen den 17 juli, efter att alla nödvändiga inspektioner hade utförts.


Kontakter:
Mer information: Biträdande direktör Tomi Routamo 09 759 88 577 Medietjänsten, tfn 010 850 4761