Hoppa till innehåll

Strålsäkerhetscentralens årliga sammanställning av höjdpunkter för 2023

Utgivningsdatum 21.5.2024 12.07
Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har publicerat en sammanfattning av sin verksamhet för år 2023. I sammanfattningen, som nu för andra gången finns på nätet, sammanställs höjdpunkter och fallstudier av STUK:s verksamhet och prestationer under det gångna året.

"År 2023 omfattade flera viktiga uppgiftshelheter, bland annat bedömningen av den övergripande säkerheten vid kärnkraftverket i Lovisa för förnyelse av drifttillstånd, övervakningen av nedmonteringen av forskningsreaktorn i Esbo, bedömningen av säkerheten vid Posivas slutförvaring för använt bränsle i samband med att anläggningen tas i drift samt övervakningen av den kommersiella användningen av Olkiluoto 3-enheten. En stor förändring i tillsynen av användningen av strålning inom hälso- och sjukvården var att välfärdsområdena inledde sin verksamhet och att verksamheten därmed koncentrerades till större enheter. Sammantaget var säkerheten vid användning av kärnenergi och strålning på en god nivå i Finland. Vi följde aktivt säkerhetsmiljön och i synnerhet etablerades uppföljningen av situationen i Ukraina som en rutin", säger Petteri Tiippana, generaldirektör för STUK.

Strålsäkerhetscentralens sammanställning för år 2023 innehåller 16 artiklar om olika aspekter av användning och kontroll av strålning samt om STUKs verksamhet i allmänhet.

Läs årspublikationen på svenska (stuk.fi)  

Webbplatsen finns också på finska och på engelska.