Hoppa till innehåll

Vi samlar information om hur strålningslagstiftningen fungerar – svara på enkät

Utgivningsdatum 5.6.2024 13.51
Nyhet

Strålsäkerhetscentralen samlar in information om hur strålningslagstiftningen som trädde i kraft för mer än fem år sedan fungerar.

Direktör Tommi Toivonen anser att det är viktigt att STUK som tillsynsmyndighet vet vad de som övervakas tycker.

-Ansvaret för verksamhetens säkerhet ligger alltid hos dem som använder strålning. STUK strävar efter att främja säkerheten genom att öka informationen till tillståndshavarna och genom att göra sin egen kommunikation så begriplig som möjligt, säger Tommi Toivonen.

Enkät är avsett för representanter för verksamhetsutövaren, strålsäkerhetsansvariga i användarorganisation, experter och användare av strålning. Om respondenten arbetar inom olika sektorer eller i olika organisationer inom användning av strålning kan han/hon besvara frågeformuläret mer än en gång.

Du kan svara anonymt. Det tar cirka 15 minuter att fylla i frågeformuläret.

Länk till enkäten

Vänligen besvara enkäten senast 20.6.2024.

Mera information om enkäten ges av ledande expert Ritva Bly, ritva.bly(at)stuk.fi, tel. +358 975 988 530.