Hoppa till innehåll

Niko Mononen utsedd till biträdande direktör för övervakning av kärnkraftverk i drift

Utgivningsdatum 31.8.2023 12.49
Pressmeddelande

Diplomingenjör Niko Mononen (38) har utsetts till biträdande direktör för Strålsäkerhetscentralens (STUK) avdelning för övervakning av kärnkraftverk. Han tillträder sin nya post den 1 september 2023 och övervakar kärnkraftverken inom sitt ansvarsområde, för närvarande Lovisas två och Olkiluotos tre kraftverksenheter. Tomi Routamo, som tidigare innehaft denna post, tillträdde i början av sommaren posten som biträdande direktör för övervakning av nya kärnkraftverk.

  Biträdande direktör Niko Mononen     ​​​​​​​

Niko Mononen har lång erfarenhet av kärnkraftverkstillsynsuppgifter vid STUK. Sedan 2021 har han arbetat som chef för byrån för övervakningen av kärnkraftverkens driftssäkerhet och dessförinnan i sju år som chef för driftsövervakning vid Olkiluotos enheter 1 och 2.

Som biträdande direktör är Niko Mononens uppgift att leda STUKs tillsyn så att säkerheten vid drift av kärnkraftverksenheter säkerställs nu och i framtiden. Tapani Virolainen, direktör för kärnkraftverkstillsynsavdelningen, säger att STUK har gjort mycket arbete under de senaste åren för att utveckla tillsynen. ”Syftet är att fokusera tillsynen mer och mer på frågor som är viktigast ur säkerhetssynpunkt och att ta hänsyn till tillståndshavarens förmåga och ansvar vid val av tillsynsmedel. Som biträdande direktör har Niko en betydande roll i detta arbete.”

"Att utveckla våra övervakningsprocesser är en viktig uppgift för att se till att vi fortsätter att fördela våra resurser till rätt saker i rätt tid när det gäller säkerhet. Särskilt om intresset för så kallade små kärnkraftverk leder till en betydande ökning av antalet tillståndshavare och kärnkraftverk”, säger Niko Mononen. Han betonar att beredningen av lagstiftningen för den övergripande reformen av kärnenergilagen, som inletts av arbets- och näringsministeriet, ger ett utmärkt tillfälle att utveckla tillsynen.

Mer information:
Mediatjänsten, tfn 010 850 4761