Hyppää sisältöön

Niko Monosesta käyvien ydinvoimalaitosten valvonnan apulaisjohtaja

Julkaisuajankohta 31.8.2023 12.49
Tiedote

Diplomi-insinööri Niko Mononen (38) on nimitetty Säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinvoimalaitosten valvonta -osaston apulaisjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1. syyskuuta 2023 vastuualueenaan käyvien ydinvoimalaitosten eli tällä hetkellä Loviisan kahden ja Olkiluodon kolmen laitosyksikön valvonta. Aiemmin tehtävää hoitanut Tomi Routamo aloitti kesän alussa uusien ydinvoimalaitosten valvonnan apulaisjohtajana.

Apulaisjohtaja Niko Mononen     

Niko Monosella on pitkä kokemus ydinvoimalaitosten valvontatehtävistä STUKissa. Vuodesta 2021 alkaen hän on toiminut ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuutta valvovan toimiston päällikkönä ja tätä ennen seitsemän vuotta Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksiköiden käytönvalvontapäällikkönä.

Apulaisjohtajana Monosen tehtävä on johtaa STUKin valvontaa niin, että käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuudesta varmistutaan nyt ja tulevaisuudessa. Ydinvoimalaitosten valvonta -osaston johtaja Tapani Virolainen toteaa, että STUKissa on viime vuosina tehty paljon töitä valvonnan kehittämiseksi. ”Tavoitteena on kohdentaa valvontaa entistä enemmän turvallisuuden kannalta merkittävimpiin asioihin ja ottaa valvontakeinojen valinnassa huomioon luvanhaltijan kyvykkyys ja vastuullisuus. Nikolla on apulaisjohtajana tässä työssä merkittävä rooli.”

”Valvontaprosessien kehittäminen on tärkeä tehtävä, jotta myös jatkossa pystymme oikea-aikaisesti kohdistamaan resurssimme turvallisuuden kannalta oikeisiin asioihin. Etenkin, mikäli kiinnostus niin sanottuja pienydinvoimalaitoksia kohtaan johtaa luvanhaltijoiden ja ydinvoimalaitosten määrän merkittävään kasvuun”, Niko Mononen sanoo. Hän korostaa, että työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä ydinenergialain kokonaisuudistukseen tähtäävän säädösvalmistelu antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää valvontaa.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761