Hoppa till innehåll

Slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall är säkert på Olkiluoto ö

Utgivningsdatum 11.9.2023 9.01
Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen har bedömt säkerheten av Industrins Kraft Abp:s slutförvaringsanläggning. Enligt bedömningen är det säkert att placera låg- och medelaktivt avfall i slutförvaringsanläggningen, och lagringen av avfall kan fortsätta i enlighet med det nuvarande tillståndet fram till slutet av 2051.

Under driften av Olkiluoto kärnkraftverk uppstår det låg- och medelaktivt avfall som Industrins Kraft slutförvarar i en slutförvaringsanläggning som byggts i kraftverksområdets berggrund. I slutförvaringsanläggningen lagras och slutförvaras också radioaktivt avfall från industri, sjukvård och forskning som staten bär ansvaret för, i den utsträckning som slutförvaringen inte stör slutförvaringen av avfall som härrör från driften av Olkiluoto kärnkraftverk.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bedömer slutförvaringsanläggningens säkerhet minst vart 15:e år. I slutet av 2021 lämnade Industrins Kraft in en säkerhetsbedömning och därtill hörande material gällande slutförvaringsanläggningen till STUK. Utifrån materialet konstaterar STUK att Industrins Kraft har adekvata rutiner i sin slutförvaringsverksamhet för de avfallstyper som för närvarande slutförvaras och att det är möjligt att på ett säkert sätt fortsätta driften av slutförvaringsanläggningen på samma sätt som nu.

"De lokaler som i dag används av slutförvaringsanläggningen togs i bruk 1992 genom beslut av statsrådet. Sedan dess har vi regelbundet utvärderat förutsättningarna för säker drift av anläggningen. Säkerhetsbedömningen har inte avslöjat sådana brister eller felaktigheter som skulle utgöra en strålrisk för människor eller miljön nu eller i framtiden", konstaterar överinspektör Ari Luukkonen från STUK.

Lagring av låg- och medelaktivt avfall fram till 2100-talet

Det för närvarande giltiga drifttillståndet för slutförvaringsanläggningen beviljades av statsrådet år 2012. På grundval av det gällande drifttillståndet har Industrins Kraft tillstånd att använda slutförvaringsanläggningen fram till slutet av år 2051. Till följd av driften och avveckling av kraftverksenheter, dvs. reaktorer, och inkapslingsanläggningen för använt bränsle, kommer låg- och medelaktivt avfall att slutförvaras i Olkiluoto fram till de första decennierna i början av 2100-talet. I ett senare skede kommer STUK att separat bedöma säkerheten av slutförvaringslösningarna för andra hälften av 2000-talet.

Syftet med den periodiska säkerhetsbedömningen är att regelbundet bedöma de nuvarande och framtida lösningarnas säkerhet vad gäller slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall. Säkerhetsbedömningens utgångspunkt är att skydda människorna, samhället och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Bakgrund om slutförvaring av låg-, medel- och högaktivt avfall

Inom området för Olkiluoto kärnkraftverk har man i berget brutit en cirka hundra meter djup slutförvaringsanläggning, även kallad en grotta för slutförvaring av avfall från kraftverk (VLJ-grotta). I VLJ-grottan slutförvaras låg- och medelaktivt avfall som uppstår vid driften av kärnkraftverk. Dessutom är avsikten att i grottan slutförvara låg- och medelaktivt kärnavfall som uppstår senare vid avveckling av kärnkraftverk. Högaktivt avfall slutförvaras inte i VLJ-grottan. Tillståndshavaren för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall är Industrins Kraft.

Högaktivt avfall är huvudsakligen använt kärnbränsle, och för dess slutförvaring bygger Posiva Oy en egen slutförvaringsanläggning, Onkalo, i Olkiluoto kärnkraftverksområde.

Mer information

Medietjänsten, tfn 010 850 4761, [email protected]