Hyppää sisältöön

Olkiluodon saarella matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitus on turvallista

Julkaisuajankohta 11.9.2023 9.01
Tiedote

Säteilyturvakeskus on arvioinut Teollisuuden Voima Oyj:n loppusijoituslaitoksen turvallisuuden. Arvioinnin perusteella matalan ja keskiaktiivisen jätteen sijoittaminen loppusijoituslaitokseen on turvallista, ja jätteen varastointia voidaan jatkaa nykyisen luvan mukaisesti vuoden 2051 loppuun asti.

Teollisuuden voiman (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytöstä syntyy matala- ja keskiaktiivista jätettä, joka loppusijoitetaan voimalaitosalueen kallion sisään rakennettuun loppusijoituslaitokseen. Loppusijoituslaitokseen varastoidaan ja loppusijoitetaan myös valtion vastuulla olevia teollisuudesta, sairaanhoidosta ja tutkimuksesta syntyneitä radioaktiivisia jätteitä siinä määrin, ettei loppusijoitus haittaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyttötoiminnasta aiheutuvien jätteiden loppusijoitusta.

Säteilyturvakeskus (STUK) arvioi vähintään 15 vuoden välein loppusijoituslaitoksen turvallisuuden. TVO toimitti vuoden 2021 lopussa loppusijoituslaitoksen turvallisuusarvioinnin ja siihen liitetyt aineistot STUKille. Aineiston perusteella STUK toteaa, että TVO:lla on loppusijoitustoiminnassaan riittävät menettelyt nykyisin loppusijoitettavien jätetyyppien osalta, ja että nykyisen kaltaista loppusijoituslaitoksen toimintaa on mahdollista jatkaa turvallisesti.

"Loppusijoituslaitoksen nykyisin käytössä olevat tilat otettiin valtioneuvosto päätöksellä käyttöön vuonna 1992. Tästä lähtien olemme säännöllisesti arvioineet laitoksen turvallisen käytön edellytyksiä. Turvallisuusarvioinnissa ei ole ilmennyt sellaisia puutteita tai virheitä, jotka aiheuttaisivat ihmisille tai ympäristölle säteilyvaaraa nyt tai tulevaisuudessa", toteaa ylitarkastaja Ari Luukkonen STUKista.

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen varastointia 2100-luvulle asti

Tällä hetkellä voimassa olevan loppusijoituslaitoksen käyttöluvan myönsi Valtioneuvosto vuonna 2012. Voimassa olevan käyttöluvan perusteella TVO:lla on lupa käyttää loppusijoituslaitosta vuoden 2051 loppuun saakka. Voimalaitosyksiköiden eli reaktoreiden sekä käytetyn polttoaineen kapselointilaitoksen käytön ja purkamisen seurauksena Olkiluodossa tehdään matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitusta 2100-luvun luvun alun ensimmäisille vuosikymmenille saakka. STUK arvioi myöhemmässä vaiheessa erikseen 2000-luvun jälkipuoliskon loppusijoitusratkaisujen turvallisuutta.

Määräaikaisen turvallisuusarvioinnin tavoitteena on säännöllisesti arvioida matalan ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituksen nykyisiä ja tulevaisuuden ratkaisujen turvallisuutta. Turvallisuusarvioinnin lähtökohtana on ihmisten, yhteiskunnan ja tulevien sukupolvien suojeleminen säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Taustaa matala-, keskiasteen- ja korkea-aktiivisen jätteen loppusijoittamisesta

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen alueella on kallioon louhittu noin sata metriä syvä loppusijoituslaitos, jota kutsutaan myös voimalaitosjäteluolaksi (VLJ-luola). VLJ-luolaan loppusijoitetaan ydinvoimalaitosten käytön aikana syntyvää matala- ja keskiaktiivista jätettä. Lisäksi myöhemmin ydinvoimalaitoksia käytöstä poistettaessa syntyvää matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä on tarkoitus loppusijoittaa luolaan. Korkea-aktiivista jätettä VLJ-luolaan ei loppusijoiteta. Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen luvanhaltija on Teollisuuden Voima (TVO).

Korkea-aktiivinen jäte on pääasiassa käytettyä ydinpolttoainetta, ja sen loppusijoittamista varten Posiva Oy rakentaa Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle omaa loppusijoituslaitosta, Onkaloa.

Lisätietoja

Mediapalvelu, p. 010 850 4761, [email protected]