Hoppa till innehåll

Slutlig information om kärnbränsle som ska slutförvaras med finska metoder

Utgivningsdatum 14.12.2023 11.54 | Publicerad på svenska 14.12.2023 kl. 12.01
Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen har tillsammans med Forskningsinstitutet för fysik utvecklat nya metoder för att övervaka använt kärnbränsle. Dessa innovativa metoder behövs innan världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle kan tas i bruk i Olkiluoto i Euraåminne.

PGET-apparat som utvecklats i forskningsprojektet GOSSER mäter gammastrålningen från använt kärnbränsle, och den kan användas för att skapa en exakt tvärsnittsbild av kärnbränsleknippan. I tvärsnittet visas de aktiva stavarna i gult och vattnet mellan dem i blått. Bränslet på bilden kommer från Olkiluoto kärnkraftverk.

 

Innan det använda kärnbränslet slutligen förs utom räckhåll för människor och den levande naturen måste det mätas noggrant och tillförlitligt. Det måste säkerställas att det använda kärnbränslet som är inneslutet i slutförvaringskapslar motsvarar informationen som lämnats in om det, det vill säga omfattar till exempel alla rapporterade bränslestavar. Det måste också finnas ett sätt att förvara mätresultaten så att de är tillgängliga och begripliga för människor mycket länge.

I forskningsprojekten GOSSER och GOSSER II har man utvecklat mätmetoder samt en databas för att lagra informationen. GOSSER-projektet inleddes 2015 och avslutades 2018, GOSSER II genomfördes åren 2019–2023. 

I projekten har man konstruerat mätutrustning och byggt programvara för analys av mätresultatet, samt utvecklat inspektionskriterier för kontroll av kärnmaterialet i det använda kärnbränslet som slutförvaras. Projekten genomfördes i nära samarbete med Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Europeiska kommissionen. Målet är ett välfungerande samarbete mellan IAEA, Europeiska kommissionens kärnämneskontroll och STUK.

De metoder som används för att mäta kärnbränslet som ska slutförvaras är passiv gammaemissionstomografi (PGET) och passiv neutronalbedoreaktivitetsmätning (PNAR). Den första ger en exakt tvärsnittsbild av bränslet, som visar de enskilda aktiva bränslestavarna. PNAR-metoden ger ytterligare försäkran om att bränslets kärntekniska egenskaper är vad de borde vara.

Forskare Riina Virta vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) säger att det är mycket naturligt att nya metoder utvecklas särskilt i Finland, eftersom det är här som den första slutförvaringen av använt kärnbränsle inleds. ”Andra länder kommer sedan att kunna använda de färdiga metoderna, så länge de framskrider så här långt i sina egna projekt”, säger Riina Virta.

Riina Virta berättar att man gjort vetenskapliga publikationer i samband med GOSSER-projekten och att resultaten har presenterats vid internationella konferenser. Projektets ämnen har även gett upphov till ett diplomarbete, en pro gradu-avhandling och en doktorsavhandling. 

För slutförvaringen av använt kärnbränsle från kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto och dess säkerhet ansvarar Posiva Oy, som samägs av kärnkraftsbolagen Industrins Kraft och Fortum.

 

Mediatjänsten: tel. 010 850 4761