Hoppa till innehåll

Strålmätningsbil till Ukraina

Utgivningsdatum 28.11.2023 9.15
Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen kommer att utrusta en strålmätningsbil för Ukrainas strål- och kärnsäkerhetsmyndighet. Ett mobilt laboratorium hjälper myndigheter att hitta radioaktiva ämnen och föremål i miljön. Projektet, som finansieras av utrikesministeriet och nordiska partner, är en del av ett bredare samarbete med Ukraina inom strålsäkerhet.

Rysslands anfallskrig har ökat risken för både oavsiktliga och avsiktliga nödsituationer med strålrisk och olyckor i Ukraina. Detta gäller olyckor vid kärnkraftverk, lageranläggningar för radioaktivt avfall och forskningsinstitut. Under exceptionella omständigheter kan radioaktiva ämnen och kärnmaterial gå förlorade och användas i illasinnat syfte.

Strålmätningsbilen som skickas till Ukraina är till sina basfunktioner likvärdig med Strålsäkerhetscentralens (STUK) egen strålmätningsbil SONNI (Sophisticated On-site Nuclide Identification). Den ukrainska strålsäkerhetsmyndigheten fick också en strålmätningsbil från Finland år 2011. Det finns fortfarande mycket användning för denna bil i Ukraina, men bilens tekniska livslängd har redan överskridits och en del av dess utrustning är trasig.

Aapo Tanskanen, ledande sakkunnig vid STUK, uppger att den nya strålmätningsbilen kommer att vara bättre utrustad än den tidigare. Han anser också att det är särskilt viktigt att det inledningsvis planeras en lång livslängd för bilen och dess utrustning. Bilen behövs även under fredstid och under återuppbyggnaden av Ukraina.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt hållbarheten och underhållsmässigheten hos bilens utrustning. Avsikten är att bilen ska vara i gott skick även efter tio år. Förutom bilen måste även särskilt dess strålmätningsutrustning underhållas och dess programvara uppdateras regelbundet. För de ukrainare som använder bilen kommer att ordnas både en ibruktagningsutbildning och regelbunden kompletterande utbildning.

Den nya strålmätningsbilen väntas vara i användning hos den ukrainska myndigheten (SNRIU) före utgången av 2026. Bilen kommer att kallas NORDIM (Nordic Radiation Detection and nuclide Identification Module) och den kommer huvudsakligen att finansieras med utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete. Projektet medfinansieras även av Norges, Sveriges och Danmarks myndigheter DSA, SSM och DEMA. 

STUK har ett nära samarbete med Ukrainas strål- och kärnsäkerhetsmyndighet

År 2022 undertecknade STUK och Ukrainas kärnsäkerhetsmyndighet (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine – SNRIU) ett samförståndsavtal om samarbete och informationsutbyte inom området för kärn- och strålsäkerhet.

STUK har i samarbete med inrikesministeriet bistått de ukrainska myndigheterna i nödsituationer, bland annat med utrustning för strålningsmätning. Utrustningen har skickats till de ukrainska myndigheterna genom EU:s civilskyddsmekanism.

​​​​​​​STUK övervakar och bedömer kärn- och strålsäkerhetssituationen i Ukraina och kommunicerar aktivt om riskerna förknippade med situationen och de eventuella konsekvenserna.

Mer information:

Medietjänsten, tfn 010 850 4761