Hyppää sisältöön

Uusi säteilymittausauto Ukrainaan

Julkaisuajankohta 28.11.2023 9.15
Tiedote

Säteilyturvakeskus varustaa Ukrainan säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen käyttöön säteilymittausauton. Liikkuva laboratorio auttaa viranomaisia löytämään radioaktiiviset aineet ja esineet ympäristössä. Ulkoministeriön ja pohjoismaisten kumppanien rahoittama hanke on osa laajempaa Ukrainan kanssa tehtävää säteilyturvallisuusyhteistyötä.

Venäjän hyökkäyssota on lisännyt sekä tahattomien että tahallisten säteilyvaaratilanteiden ja onnettomuuksien riskiä Ukrainassa. Uhkana ovat onnettomuudet ydinvoimalaitoksissa, radioaktiivisten jätteiden varastoissa ja tutkimuslaitoksissa. Poikkeusoloissa radioaktiiviset aineet ja ydinaineet voivat kadota ja niitä voidaan käyttää pahantahtoisesti.

Ukrainaan toimitettava säteilymittausauto on perustoiminnoiltaan vastaava kuin Säteilyturvakeskuksen (STUK) oma säteilymittausauto SONNI (Sophisticated On-site Nuclide Identification). Ukrainan säteilyturvallisuusviranomainen sai Suomesta säteilymittausauton myös vuonna 2011. Tälle autolle on edelleen paljon käyttöä Ukrainassa, mutta auton tekninen käyttöikä on jo ylittynyt ja osa sen varusteista on rikki.

STUKin johtava asiantuntija Aapo Tanskanen toteaa, että uusi säteilymittausauto varustellaan vanhaa paremmin. Hän pitää erityisen tärkeänä myös sitä, että autolle ja sen laitteistolle suunnitellaan alun perin pitkä käyttöikä. Säteilymittausautolle on käyttöä myös rauhan aikana ja Ukrainan jälleenrakennuksessa.

Erityistä huomiota kiinnitetään auton varustuksen kestävyyteen ja huollettavuuteen. Auton on tarkoitus olla hyvässä käyttökunnossa vielä kymmenen vuoden kuluttuakin. Auton lisäksi myös ja erityisesti sen säteilymittauslaitteistoa pitää huoltaa ja sen ohjelmistoja päivittää säännöllisesti. Auton ukrainalaisille käyttäjille on tarkoitus järjestää käyttöönottokoulutuksen lisäksi myös säännöllistä lisäkoulutusta.

Uuden säteilymittausauton on tarkoitus olla Ukrainan viranomaisen (SNRIU) käytössä vuoden 2026 loppuun mennessä. Auton nimeksi tulee NORDIM (Nordic Radiation Detection and nuclide Identification Module) ja se rahoitetaan   pääosin ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Norjan, Ruotsin ja Tanskan viranomaiset DSA, SSM ja DEMA.

STUKilla on tiivis yhteistyö Ukrainan säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen kanssa

STUK allekirjoitti vuonna 2022 Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine - SNRIU) kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvästä yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta.

STUK on toimittanut Ukrainan viranomaisille hätäapuna muun muassa säteilymittauslaitteita yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Tavarat on toimitettu Ukrainan viranomaisille Euroopan pelastuspalvelumekanismin avulla.

​​​​​​​STUK seuraa ja arvioi ydin- ja säteilyturvallisuustilannetta Ukrainassa ja viestii aktiivisesti tilanteen riskimerkityksestä ja mahdollisista vaikutuksista.

Lisätietoja:

Mediapalvelu puh. 010 850 4761