Hoppa till innehåll

Strålsäkerhetscentralen erbjuder expertstöd till EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap

Utgivningsdatum 14.9.2023 14.28 | Publicerad på svenska 14.9.2023 kl. 14.43
Pressmeddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bär det internationella huvudansvaret för att tillhandahålla EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap ERCC expertstöd med anknytning till radiologiska och nukleära hot fram till slutet av januari 2024. I praktiken innebär ansvaret att ERCC kan be STUK om expertstöd för bedömning av internationellt betydande strålningshändelser och deras konsekvenser.

ERCC (Emergency Response Coordination Centre) är ett europeiskt centrum för samordning av katastrofberedskap i Bryssel som är verksamt dygnet runt och styr och samordnar räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism vid större olyckor och katastrofer. Civilskyddsmekanismen omfattar även olyckor i kärnkraftverk och andra risksituationer med anknytning till radioaktiva ämnen.

Expertstödet som STUK erbjuder ERCC grundar sig på EAHSP-RN-serviceprojektet som lanserades våren 2022 och finansieras av Europeiska kommissionen. Inom projektet erbjuder ett europeiskt konsortium under ledning av det belgiska kärnforskningscentret expertstöd till ERCC för strålningshot och nukleära hot. Utöver STUK och det belgiska kärnforskningscentret omfattar konsortiets medlemmar Meteorologiska institutet, det kungliga meteorologiska institutet i Belgien och konsultbyrån ENCO som är specialiserad bland annat på strål- och kärnsäkerhet. Projektet fortsätter fram till april 2024.

”EAHSP-RN-projektet följer strålningshot och nukleära hot globalt och bedömer deras inverkan på människor och miljö. Det viktigaste i erbjudandet av expertstöd är att reagera vid rätt tidpunkt och kunna tydligt kommunicera till ERCC vilka strålnings- och nukleära hot som är verkliga anledningar till oro, vilka konsekvenserna kan vara och hur långt de sträcker sig i både tid och rum”, berättar STUKs Aapo Tanskanen, ledande sakkunnig inom internationellt samarbete.

Kriget i Ukraina ökar risken för strålningsolyckor

Anfallskriget i Ukraina som Ryssland inledde i februari 2022 har ökat beredskapen för CBRN-situationer (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot) i Europa. Redan våren 2022 stödde STUK ERCC i bedömningen av strålningsläget i Ukraina. Utöver experthjälp skickade STUK hjälp till Ukraina i form av utrustning.

EAHSP-RN-serviceprojektet fortsätter att noggrant övervaka situationen i Ukraina. STUKs experter förbereder lägesbedömningar för ERCC om de viktigaste observationerna och förändringarna med tanke på strålsäkerheten i Ukraina. STUKs insats är viktig i bedömningen av eventuella nya och förändrade situationer och för att skapa en förståelse för situationen.

”Lägesbilden av strål- och kärnsäkerheten i Ukraina bygger på information som erhållits genom samarbetsnätverket. Uppgiften är utmanande eftersom situationen ständigt förändras, det är svårt att få tag på säker information och dessutom cirkulerar mycket desinformation. Trots osäkerheten är lägesbedömningsarbetet viktigt. Till exempel baserades EU:s beslut i slutet av augusti 2022 att leverera fem miljoner jodtabletter till Ukraina delvis på den lägesbild som sammanställts av ERCC”, fortsätter Aapo Tanskanen.

Utöver expert- och utrustningsstöd omfattar ERCC-stödprojektet tillhandahållande av utbildning och övningar förknippade med strålsäkerhet för ERCC:s personal. Under den kommande hösten ordnas en övning gällande nödsituationer med strålrisk, där STUK ansvarar för utvecklingen av övningsscenariot. Övningen syftar till att säkerställa att det sätt som överenskommits med ERCC om att starta övervakningen av en situation förknippad med radiologiska och nukleära hot fungerar som planerat.

Mer information

Medietjänsten, tfn 010 850 4761