Hyppää sisältöön

Säteilyturvakeskus tarjoaa asiantuntijatukea Euroopan hätäavun koordinointikeskukselle

Julkaisuajankohta 14.9.2023 14.28
Tiedote

Säteilyturvakeskuksella (STUK) on kansainvälinen päävastuu säteily- ja ydinuhkiin liittyvän asiantuntijatuen tarjoamisesta Euroopan hätäavun koordinointikeskus ERCC:lle tammikuun 2024 loppuun asti. Käytännössä vastuu tarkoittaa sitä, että ERCC voi pyytää STUKilta asiantuntijatukea kansainvälisesti merkittävien säteilytapahtumien ja niiden seurausten arvioimiseen.

ERCC (Emergency Response Coordination Centre) on Brysselissä ympärivuorokautisesti toimiva eurooppalaisen hätäavun koordinaatiokeskus, joka ohjaa ja koordinoi EU:n pelastuspalvelumekanismin puitteissa toimeenpantavia avustusoperaatioita suuronnettomuuksissa ja katastrofitilanteissa. Pelastuspalvelumekanismi kattaa myös ydinvoimalaitosonnettomuudet ja muut radioaktiivisiin aineisiin liittyvät vaaratilanteet.

STUKin ERCC:lle tarjoama asiantuntijatuki perustuu keväällä 2022 käynnistyneeseen, Euroopan komission rahoittamaan EAHSP-RN-palveluprojektiin, jossa Belgian ydintutkimuskeskuksen johtama eurooppalainen konsortio tarjoaa ERCC:lle säteily- ja ydinonnettomuusuhkiin asiantuntijatukea. STUKin ja Belgian ydintutkimuskeskuksen lisäksi konsortion jäseniä ovat Ilmatieteen laitos, Belgian kuninkaallinen meteorologinen instituutti sekä mm. säteily- ja ydinturvallisuuteen erikoistunut konsulttitoimisto ENCO. Projekti jatkuu vuoden 2024 huhtikuuhun saakka.

”EAHSP-RN-projektissa seurataan säteily- ja ydinuhkatilanteita maailmanlaajuisesti ja arvioidaan niiden vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle. Tärkeintä asiantuntijatuen tarjoamisessa on reagoida oikea-aikaisesti ja kyetä viestimään ERCC:lle selkeästi, mitkä säteily- ja ydinuhat ovat todellisia huolenaiheita, mitä seurauksia tapahtumilla voi olla ja kuinka laajalle ne ulottuvat alueellisesti ja ajallisesti”, kertoo kansainvälisen yhteistyön johtava asiantuntija Aapo Tanskanen STUKista.

Ukrainan sota lisää säteilyonnettomuusuhkaa

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on lisännyt CBRN-tilanteisiin (kemialliset, biologiset, säteily- ja ydinuhat) varautumista Euroopassa. Jo keväällä 2022 STUK tuki ERCC:ä Ukrainan säteilytilanteen arvioinnissa. Asiantuntija-avun lisäksi STUK lähetti Ukrainaan laiteapua.

EAHSP-RN-palveluprojekti seuraa edelleen tiiviisti Ukrainan tilannetta. STUKin asiantuntijat laativat ERCC:lle tilannearvioita Ukrainan säteilyturvallisuuden kannalta merkittävimmistä huomioista ja muutoksista. STUKin panos on tärkeä mahdollisten uusien ja muuttuvien tilanteiden arvioinnissa ja tilanneymmärryksen luomisessa.

”Ukrainan säteily- ja ydinturvallisuuden tilannekuva perustuu yhteistyöverkoston kautta saatuihin tietoihin. Tehtävä on haastava, koska tilanne elää jatkuvasti, varmaa tietoa on vaikeaa saada ja liikkeellä on paljon myös disinformaatiota. Tilannearviointityö on epävarmuudesta huolimatta tärkeää. Esimerkiksi EU:n elokuun 2022 lopussa tekemä päätös toimittaa Ukrainaan viisi miljoonaa joditablettia perustui osaltaan ERCC:n kokoamaan tilannekuvaan”, jatkaa Aapo Tanskanen.

Asiantuntija- ja laitetuen lisäksi ERCC-tukiprojektiin sisältyy säteilyturvallisuuteen liittyvien koulutusten ja harjoituksien tarjoamista ERCC:n henkilöstölle. Tulevana syksynä järjestetään säteilyvaaratilanteeseen liittyvä harjoitus, jossa STUKin vastuulla on harjoitusskenaarion kehittäminen. Harjoituksella pyritään varmistamaan, että yhdessä ERCC:n kanssa sovittu tapa käynnistää säteily- ja ydinuhkaan liittyvän tilanteen seuranta toimii suunnitellusti.

Lisätietoa

Mediapalvelu, puh. 010 850 4761