Hoppa till innehåll

Vi beklagar den långa svarstiden på meddelanden som skickats via vår webbsida

Utgivningsdatum 17.5.2024 13.41
Nyhet

I slutet av april upptäcktes ett tekniskt fel i kontaktformuläret på Strålsäkerhetscentralens webbsida. På grund av felet har meddelanden som skickats via formuläret "Meddelande till våra experter" under perioden augusti 2023 - april 2024 inte styrts korrekt till de som hanterar meddelandena.

- Vi är ytterst ledsna för detta. I detta avseende har vi inte kunnat följa god administrativ praxis och svara på meddelandena inom den tid som krävs enligt lag. Situationen är mycket olycklig för alla medborgare, verksamhetsutövaren och medierepresentanter som har vänt sig till oss. Vi har reagerat på problemet så snart det upptäcktes och det har nu rättats till. Vi har påbörjat genomgången av meddelanden. Vi ber om ert tålamod och förståelse i denna fråga. Vi gör vårt bästa för att hantera meddelanden, och så snart som möjligt kommer våra experter att svara på de meddelanden som kommit, säger Strålsäkerhetscentralens kommunikationschef Piia Kaijanto.

Strålsäkerhetscentralen har gjort nödvändiga avvikelserapporter om situationen och skickat en redogörelse för sina iakttagelser till social- och hälsovårdsministeriet som styr Strålsäkerhetscentralens verksamhet.

Om ni inte får svar på er förfrågan före slutet av juni, vänligen kontakta oss igen vid behov via e-post på adressen stuk(a)stuk.fi.