Naturens bakgrundsstrålning

Naturliga radioaktiva ämnen hör till människans miljö. Marken under våra fötter samt betong- och tegelväggarna omkring oss strålar. Vi exponeras överallt för strålning som kommer från rymden, i flygplan mera än på markytan. Denna strålning kallas naturlig bakgrundsstrålning.

Den orsakar en dos på drygt en millisievert, alltså en fjärdedel av vår årliga stråldos. Andelen strålning som härstammar från rymden är cirka 0,33 millisievert (mSV) av dosen, jordmånen och byggmaterialen orsakar cirka 0,5 mSv. Storleken av dosen bakgrundsstrålning kan vi just inte påverka.

Yttre strålning från jordmånen och byggnader

Vi får yttre strålning från radioaktiva ämnen i jordmånen och i byggnadsmaterial som skickar gammastrålning. Sådana ämnen är bland annat uran, torium och kalium. Vi tillbringar största delen av vår tid hemma, på arbetsplatsen och i butiker, dvs. inomhus. Stråldosen man får inomhus är ungefär fem gånger större än den man får ute. De största halterna av radioaktiva ämnen förekommer i byggmaterial som består av sten, såsom i betong och i stenplattor. I höghus får man strålning från väggar, golv och tak, i små trähus endast från golvet.  Ute är strålningens ursprung i jordmånen.

Den dos som orsakas av yttre bakgrundsstrålning kommer alltså i huvudsak från jordmånen och från byggnadsmaterial inomhus och är i genomsnitt 0,5 mSv/år per finländare. Variationen mellan olika orter är 0,17–1 mSv/år. Störst är den yttre strålningen i sydöstra Finlands  rapakivigranitområde.

Kosmisk strålning

Den kosmiska strålningen har sitt ursprung i rymden. Den kosmiska strålningen orsakar finländarna en dos på cirka 0,3 mSv per år. Skillnaderna i de olika delarna av Finland är nästan obefintliga. Om det skulle ligga en by på Finlands högsta punkt, på toppen av Haldefjäll, skulle invånarna i denna by få en 1,5 gånger så stor dos av kosmisk strålning jämfört med Helsingforsborna som bor vid havsytan. Mexico City ligger på över två kilometers höjd. Den kosmiska strålningen orsakar stadens invånare en dos på cirka 0,8 mSv i året.

Den kosmiska strålningen orsakar flygpersonalen en årlig dos på högst cirka 5 mSv i året.  Det går i praktiken inte att skydda sig mot kosmisk strålning.