Hoppa till innehåll

Industrins Kraft hittade reparationsobjekt i OL3:s anslutningar

Utgivningsdatum 15.5.2023 14.13 | Publicerad på svenska 26.5.2023 kl. 13.32
Nyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) skrev på sin egen webbplats i Valvonnan kuulumisia den 14 april att Industrins Kraft (TVO) hade upptäckt och därefter åtgärdat defekter och brister i tätningarna på anslutningarna i Olkiluotos-kärnkraftverkets enhet tre (OL3).

Tätningarna i fråga är nödvändiga vid en olycka. Om tätningarna saknades skulle de mätningar som behövs för att hantera olyckan eventuellt inte fungera och det kan påverka anläggningens säkerhetsfunktioner.


Eftersom händelsen var relaterad till otillräckliga anvisningar och felet förekom på flera ställen, uppgav Industrins Kraft att händelsen tillhör kategori ett på den internationella INES-skalan för kärntekniska anläggningar och strålningshändelser. Enligt INES definition var detta en avvikelse som påverkar säkerheten.  Frånvaron av en tätning är inte en betydande fråga ur säkerhetssynpunkt, men felets frekvens ökade händelsens betydelse på utvärderingsskalan.


Industrins Kraft lämnade en egen bedömning i samband med händelserapporten till Strålskyddscentralen i april och STUK fattade ett beslut utifrån en egen bedömning där man hamnar på samma INES-bedömning som TVO.

Den internationella skalan för kärnkrafts- och strålningshändelser INES
 
Mer information:
Mediatjänsten, tfn 010 850 4761