Hoppa till innehåll

Välfärd i kommuner – hur kan man skydda kommuninvånare från de skadliga hälsoeffekterna av UV-strålning och radon i inomhusluften?

Utgivningsdatum 22.11.2022 10.27 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 10.38
Nyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) ordnade i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ett webbinarium den 15 november 2022 om att minska hälsoriskerna förknippade med UV-strålning och radon i inomhusluften för alla som deltar i främjandet av hälsa i kommuner och andra som är intresserade av ämnet. Webbinariet innehöll också presentationer från Kommunförbundet och Borgå miljöhälsovård. Webbinariet var en del av genomförandet av programmet Välfärd för alla 2030 och specialsakkunnig Mari Miettinen från SHM presenterade programmets innehåll och genomförandepraxis.

Senior specialist Anne Höytö från STUK berättade om UV-strålningens hälsoeffekter och om skydd mot UV-strålning. Hon presenterade också sätt att främja skyddet mot UV-strålning i kommuner. Som det viktigaste av dessa lyfte hon fram ett större antal skuggiga platser vid friluftsområden för barn och unga.


”I skuggan är UV-strålningen till och med hälften så låg som vid direkt solljus. För kommuninvånare, särskilt för barn och unga, ska det därför finnas friluftsområden med både soliga och skuggiga platser. Dessutom är det bra att inkludera information om solens effekter i kommunernas verksamhets- och läroplaner. När barn och deras föräldrar har tillräckligt med korrekt information om solens nackdelar och fördelar vet de också hur de kan skydda sig på rätt sätt från alltför mycket solsken”, berättar Höytö.


Överinspektör Katja Kojo från STUK berättade om radons hälsoeffekter och radonmätningar. Hon betonade att det är viktigt att mäta radonhalten i inomhusluften i bostäder och önskade att kommunerna uppmuntrar sina invånare att låta mäta radonhalten i bostäderna och vid behov genomföra korrigerande åtgärder i bostäderna.


”Största delen av finländarnas exponering för radon i inomhusluften sker i hemmen. På grund av detta är bostädernas radonmätningar av största vikt och STUK rekommenderar att radonmätningar utförs i Finland i alla småhus och bostäder på första våningen i flervåningshus. Radonhalten i inomhusluften kan endast utredas genom mätning”, betonar Kojo.


Specialsakkunnig Kaisa Mäntynen från Kommunförbundet presenterade å sin sida hur det lönar sig att på ett omfattande sätt beakta miljöhälsan i kommuner som en del av beslutsfattandet inom olika branscher. Hälsoinspektör Terhi Ahtiainen från Borgå miljöhälsovård berättade hur man i Borgå aktivt styr till exempel daghem att ordna skuggiga platser på lekplatserna och byggare att beakta radon redan i byggandets planeringsfas. Dessutom informeras kommuninvånarna aktivt.


Webbinariematerialet kan laddas ner via länkarna nedan (materialet finns endast på finska).
​​​​​​​
•    Kaikille hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta 2030 mennessä (pdf)
•    Auringon UV-säteilyltä suojautumisen edistäminen kunnissa (pdf)
•    Hyvinvointia kunnissa - sisäilman radon (pdf)
•    Ympäristöterveys osana kunnan päätöksentekoa (pdf)
•    Kuntakokemuksia Porvoosta - auringon UV-säteily ja sisäilman radon (pdf)