Hoppa till innehåll
Familj i natur

Strålsäkerhets­centralen

Syftet med Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Aktuellt

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Fin...

Strålningsläget i dag

 Titta på mätningsresultaten 

Du kan också hitta aktuell information om strålningssituationen
på sidan 867 i Yle Text-TV.

Pressmeddelanden och nyheter

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Fin...

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bär det internationella huvudansvaret för att tillhandahålla EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap ERCC expertstöd med anknytning till radiologiska och nukleära hot fram till slutet av januari 2024. I praktiken innebär ansvaret att ERCC kan be STUK om experts...

Strålsäkerhetscentralen (STUK) inspekterar säkerhetsstyrningen, de viktigaste verksamhetsprocesserna och det tekniska godkännandet av förfaranden och systemens tekniska acceptans vid de kärntekniska anläggningarna i Lovisa och Olkiluoto i enlighet med driftinspektionsprogrammet. STUK övervakar a...