Hyppää sisältöön

Essi Vanhanen: OL3 - mitä se stukki nipottaa ja mikä siellä kestää?

Julkaisuajankohta 24.2.2023 10.50
Kolumni

Teollisuuden Voiman uusimman voimalaitosyksikön, OL3:n, aikatauluviiveet ja haasteet ovat vakioaihe eri medioissa.

Toimin Säteilyturvakeskuksella eli viranomaisen puolella OL3:n projektipäällikkönä, joten yhteydenotot näiden asioiden tiimoilta ovat arkipäivää. Aikaisemmin minulta vielä kyseltiin, onko turvallista. Nyt keskitytään enemmän siihen, miksei jo mennä eteenpäin. Toki aikataulu on aina kiinnostanut, mutta me STUKissa emme valvo aikataulua vaan ydinturvallisuutta. Ja toki minunkin pitää maksaa sähkölaskuni, mutta en voi antaa senkään vaikuttaa siihen, miten ydinturvallisuudesta pidetään huolta.

Toinen asia on laitoksen käytettävyyteen liittyvät kysymykset, eli esimerkiksi nämä käyttöönoton aikaiset turbiinisaarekkeen haasteet. Ne ovat TVO:n ja laitostoimittajan päätettävissä miten niiden asioiden kanssa edetään silloin kun niillä ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Emme tahdo olla jarruna, mutta tehtävänämme on varmistua siitä, että ydinvoimalaitos toimii ja sitä käytetään sääntöjen mukaisesti. Onko se nipottamista? Siitä on varmasti monta mielipidettä. OL3:n ydinteknisen käyttöönoton aikana TVO on toiminut kuten vastuullisen käyttäjän tulee toimia, eikä meidän ole tarvinnut asettaa ylimääräisiä ehtoja tai toisella termillä nipottaa ylimääräisistä asioista, joita TVO ei jo muutenkin toteuttaisi turvallisuuden varmistamiseksi. Kyllä TVO:kin haluaa turvallisen laitoksen, ei vain STUK.

Verrataan asiaa autolla ajoon ja miten ydinvoima-alan ajatusmaailmaa voisi siihen suhteuttaa. Liikenneturvallisuus on yhtä lailla turvallisuuskriittistä, vaikkakin seuraukset voivat olla rajallisemmat. Jokaisella liikenteessä kulkijalla on vastuu omasta ja kanssakulkijoiden turvallisuudesta, niin kuin ydinvoimalaitoksessakin laitoksen käyttäjällä eli tässä tapauksessa TVO:lla on vastuu turvallisuudesta. Viranomaisen tehtävänä on valvoa, että liikenteessä toimitaan tai ydinvoimalaitosta käytetään sääntöjen mukaisesti eli turvallisesti. Kaikessa on siis kysymys siitä, että meillä kaikilla olisi täällä turvallista nyt ja tulevaisuudessa.

Nopeusrajoitusten tehtävä ei ole kiusata autoilijoita ja hidastaa matkantekoa, vaan ennaltaehkäistä ja lieventää onnettomuuksia. Sama ajatus on ydinvoimalaitoksissa. Säännöillä ja vaatimuksilla on tarkoituksensa – turvallisuuden varmistaminen. Onnettomuuksia emme halua, koska jokainen tietää, että niiden seuraukset voivat olla vakavat. Emme pysty kuitenkaan muuttamaan säätiloja tai estämään myrskyjä tai maanjäristyksiä. Niihin voidaan kuitenkin ydinvoimalaitoksen suunnittelussa ja käytössä varautua, jotta turvallisuus ei vaarannu näissäkään tilanteissa. Varautuminen erilaisiin uhkiin tuo luontaisesti mukanaan tiukat suunnittelu- ja käyttövaatimukset, mutta se kuuluu tähän alaan koska emme halua ottaa tyhmiä riskejä.

Pohditaanpa tätä taas autoilun näkökulmasta. Kuten jo mainitsin, meillä jokaisella liikenteessä kulkijalla on vastuu turvallisuudesta. Kun hyppään auton rattiin, on minun ymmärrettävä millaisia seurauksia käyttäytymiselläni voi olla; mitä esimerkiksi kiirehtimisestäni voi seurata. Pitäisi päästä Raumalta Turkuun, lapsetkin ovat kyydissä. Kova kiire taas, joten ei kai se haittaa, jos ajan vähän kovempaa. Alkaa hämärtää ja peuratkin ovat liikkeellä, liukastakin on ja kaiken lisäksi vettä sataa kaatamalla. Auton pyyhkijät toimivat vähän kehnosti, mutta eiköhän me niillä nyt tämä matka pärjätä. Matkalla syttyy vielä moottorin merkkivalo. Kai sitä tämän matkan voi ajaa, mutta toisaalta takaisinkin pitäisi päästä. Lapsetkin huutavat takapenkillä, että koska ollaan perillä. Mutta jospa laittaisimme kiireen ja muut tekijät taka-alalle ja miettisimme mikä tässä tilanteessa on tärkeintä; haluan kuitenkin varmistua siitä, että pääsen lasten kanssa turvallisesti perille ottaa se sitten niin monta pysähdystä kuin tarvis ja sen ajan mitä se ottaa. Sama asia on OL3:n kanssa. Kiire ja aikataulut tai korkea sähkön hinta eivät saa mennä turvallisuuden edelle. Jos turvallisuudesta tingitään ja kiirehditään, voi yhteiskunta joutua maksamaan siitä moninkertaisen hinnan tulevaisuudessa.

TVO on toiminut OL3:n kanssa erittäin vastuullisesti ja huolehtinut turvallisuudesta, vaikka yhteiskunnan asettamat paineet ovat kovat. Arvostelijoita ja mielipiteitä riittää, mutta niille ei voi antaa tilaa vaan asioihin on otettava se aika minkä ne tarvitsevat. Uuden tyyppinen ja suuri laitosyksikkö on tuonut oman haasteensa projektiin ja vaikuttanut varmasti myös aikataulun elämiseen. Moni asia olisi varmasti voitu tehdä projektin varrella paremmin niin TVO:n, laitostoimittajan kuin STUKinkin puolella, mutta yksi on selvä, turvallisuudesta ei ole tingitty ja laitos täyttää suomalaiset turvallisuusvaatimukset.

Käyttöönottoa tehdään sitä varten, että voidaan varmistua siitä, että laitos toimii niin kuin pitää ja opitaan käyttämään sitä. On normaalia, että käyttöönotossa tulee esille asioita tai ilmiöitä, joita ei ole osattu ottaa suunnittelupöydällä huomioon. Mutta nämä korjataan ja tehdään toimiviksi sekä sen jälkeen vielä testeillä todennetaan, että nyt toimii niin kuin kuuluu. Välillä myös joudutaan tekemään järjestelmiin tai komponentteihin muutoksia ja toimivan ratkaisun löytäminen voi ottaa aikaa ja vaatia suuritöisiä analyyseja ja lisätestauksia. Tämäkin vie tietysti aikaa.

OL3 koostuu sadoista järjestelmistä ja tuhansista laitteista ja komponenteista. Näissä voi ilmetä silloin tällöin vikoja säännöllisistä huolloista huolimatta. Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa on varauduttu vikoihin, eivätkä yksittäiset viat vaaranna turvallisuutta. Ne on kuitenkin korjattava, mikä voi ottaa oman aikansa. Turvallisuuden kannalta tärkeille järjestelmille on olemassa varaosat, mutta kaikille sadoille järjestelmille ei voi olla loputonta määrää varaosia varastossa, joten niiden saatavuudesta voi myös aiheutua viiveitä. Kiinan Taishanissa vastaavanlaisia laitoksia rakennettiin kahta rinnakkain, jolloin toisesta laitoksesta oli helposti saatavilla varaosia lähes tilanteessa kuin tilanteessa - näin ei ole Olkiluodossa.

Tätä tekstiä kirjoittaessani OL3:n käyttöönottokokeiden jatkoa viivästyttävät venttiilihuollot. Niissä on kyse primääripiirin eli reaktoripiirin ylipaineinesuojaukseen ja onnettomuustilanteiden paineen säätöön liittyvän järjestelmän käyttökuntoisuuden varmistamisesta. Eli tarkemmin sanottuna paineistimen (alla olevan kuvan kohta 1) varoventtiilien huollosta. Näitä venttiileitä ei normaalitilanteissa tarvita, joten niiden käyttökuntoisuudesta varmistutaan määräaikaistestien avulla. Testejä tehdään muun muassa laitoksen ylösajon yhteydessä, jolloin varmistutaan, että venttiilit toimivat tarvetilanteessa niin kuin pitää. Nyt tehdyssä määräaikaiskokeessa eli toimintakokeessa yksi venttiili ei täyttänyt vaatimuksia, ja se edellytti huoltoa. Huoltojen perusteella TVO ja laitostoimittaja tekivät kuitenkin päätöksen huoltaa kaikki kolme venttiiliasemaa. Tämä on turvallisuuden ja käyttövarmuuden kannalta hyvin perusteltua. Venttiiliasemia on kolme ja venttiiliasemat koostuvat useista eri venttiileistä. Turvallisuusmerkityksensä takia kaikkia venttiiliasemia ei voi ottaa samanaikaisesti huollettavaksi, vaan nämä pitää huoltaa yksi kerrallaan. Huoltojen jälkeen venttiileille pitää tehdä vielä toimintakokeet. Tämän takia huoltoseisokki on venynyt.

Kuvassa on kuvattu Olkiluodon ydinvoimalaitoksen reaktorin toimintaa. Piirretty kuva, jossa poikkileikkaus reaktorista. Kuva:TVO.

""

 KUVA: Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 -materiaali TVO

Seuraamme tilannetta ja STUK tekee normaalimenettelyiden mukaisia tarkastuksia venttiilihuoltoihin liittyen sekä valvoo varoventtiiliasemiin liittyviä toimintakokeita. Komponentteihin liittyvät mekaaniset tarkastukset ovat arkipäivää ja niistä tehdään rutiinin mukaiset tarkastuspöytäkirjat jäljitettävyyden takaamiseksi. STUKilla on Olkiluodossa paikallistarkastajia, jotka tekevät tärkeää työtä jokapäiväisessä laitospaikkavalvonnassa. Lisäksi STUKin muut tarkastajat ja asiantuntijat käyvät laitoksella säännöllisesti. Näillä toimilla haluamme varmistua laitoksen turvallisesta toiminnasta.

Ei meistä varmasti kukaan halua lentää lentokoneella, jossa palaa ennen lähtöä varoitusmerkkivalo toimimattoman turvallisuuskriittisen komponentin takia. Viranomaisen ei tarvitse sanoa tai ohjeistaa lentäjää, että kone on korjattava ennen ilmaan nousua, vaan kyllä se tulee ihan normaaleista menettelyistä ja alalle ominaisesta turvallisuusajattelusta, että merkittävät viat korjataan ennen kuin konetta tai laitosta käytetään. Näin myös TVO on toiminut OL3-laitoksen kanssa – vastuullisesti ja turvallisesti.

Kuvassa tekstin kirjoittaja, projektipäällikkö Essi Vanhanen.
Kirjoittaja Essi Vanhanen on OL3 ydintekninen käyttöönotto -valvontaprojektin projektipäällikkö Säteilyturvakeskuksessa.