Hyppää sisältöön

Pieni ydinreaktori merellä on epätodennäköinen uhka maalla

Julkaisuajankohta 20.6.2023 16.54
Tiedote

Vakava ydinreaktorionnettomuus ydinkäyttöisellä aluksella tai kelluvalla pienydinvoimalaitoksella voisi aiheuttaa tilanteen, jossa ihmisiä pitäisi suojella noin kymmenen kilometrin etäisyydelle ulottuvalla alueella. Onnettomuus on hyvin epätodennäköinen eikä alusten lähellä yleensä ole ihmisiä.

Säteilyturvakeskuksen tuoreessa raportissa ”Consequence assessment of nuclear-powered vessel accidents and floating nuclear power plant transit accidents in the Arctic region” arvioidaan, millaisia seurauksia olisi ydinkäyttöisen aluksen tai kelluvan ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta Suomenlahdella, Norjan rannikon edustalla ja Pohjoisella merireitillä Jäämerellä.

Raportissa todetaan, että ydinkäyttöisen aluksen vakavan reaktorionnettomuuden seurauksena on mahdollista, että ihmisiä pitäisi suojella säteilyltä noin kymmenen kilometrin säteellä onnettomuuspaikasta. Vielä tuolla etäisyydellä tuulen alapuolella ihmisten pitäisi pysyä sisällä, kunnes radioaktiivisia aineita ei enää olisi ilmassa. Samaisella alueella lasten ja raskaana olevien olisi otettava joditabletti estääkseen onnettomuudessa ilmaan päässeen radioaktiivisen jodin päätymisen kilpirauhaseen.

STUKin julkaisun laskelmat tehnyt ylitarkastaja Mikko Voutilainen tiivistää lopputuleman niin, että on epätodennäköistä, että ydinkäyttöisellä aluksella tai kelluvan ydinvoimalaitoksen kuljetuksessa tapahtuisi onnettomuus, josta seuraisi merkittäviä säteilyannoksia väestölle.

Tähän on Mikko Voutilaisen mukaan kaksi syytä: ”Ensinnäkin ilmakehäpäästöön johtavat reaktorionnettomuudet ovat äärimmäisen harvinaisia. Toisaalta alukset seilaavat pääasiassa kaukana asutuksesta, joten on epätodennäköistä, että aluksen lähellä olisi onnettomuuden sattuessa väestöä.”
Säteily haittaisi pelastustöitä

Onnettomuusaluksessa olevien ja onnettomuuden pelastustöihin osallistuvien tilanne olisi tietysti toinen. Vakavan onnettomuuden sattuessa suojavarusteita pitäisi käyttää vielä viiden kilometrin päässä, ja ilmassa olevan radioaktiivisen jodin takia onnettomuuspaikan lähellä työskentelevien pitäisi ottaa joditabletit. Henkilökohtaisia säteilyannoksia pitäisi seurata tarkasti ja rajoittaa tarvittaessa työaikoja.

Venäjän ydinkäyttöiset jäänmurtajat kulkevat toisinaan myös Suomenlahdella. Suomenlahden pohjukassa Pietarissa on viime vuosina vieraillut muutaman kerran myös maailman ainoa ydinkäyttöinen rahtilaiva. Pietarissa tehtiin myös maailman ensimmäinen kelluva ydinvoimalaitos, Akademik Lomonosov, joka hinattiin Itämeren kautta Atlantille keväällä 2018. Reaktoria ei tosin ollut tuolloin ladattu ydinpolttoaineella.

Venäjän ydinkäyttöisten jäänmurtajien kotisatama on kuitenkin Murmansk ja ne on tarkoitettu erityisesti Jäämeren merenkulkua auttamaan.


Lisätietoja:
Mediapalvelu puh: 010 850 4761