Hyppää sisältöön

Ydinvoimalaitosten ympäristön radioaktiivisuudessa ei yllätyksiä viime vuonna

Julkaisuajankohta 13.6.2024 17.12
Uutinen

Kotimaisilta ydinvoimalaitoksilta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ympäristössä ovat pieniä eikä niillä ole merkitystä ympäristön ja ihmisten säteilyaltistukselle, kertoo Säteilyturvakeskuksen raportti ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2023”.

Fortum ja Teollisuuden Voima ovat vuosien mittaan uudistaneet ydinvoimalaitoksiaan niin, että ympäristöön pääsee nykyään selvästi vähemmän radioaktiivisia aineita kuin laitosten käytön alkuaikoina. Säteilyturvakeskuksen (STUK) raportti kertoo, että tämä voidaan havaita myös ympäristössä. Vedestä, ilmasta, kasveista ja eläimistä mitataan yhä vähemmän radioaktiivisuutta.

Merkittävimmät radioaktiiviset aineet Suomen ydinvoimalaitosten ympäristössä ovatkin peräisin muualta kuin vieressä olevasta ydinvoimalaitoksesta. Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden ja ilmakehässä vuosikymmeniä sitten tehtyjen ydinasekokeiden jäljet ovat yhä mitattavissa.

STUK valvoo ympäristön säteilytilannetta keräämällä näytteitä Loviisan ja Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitosten lähialueiden maa- ja meriympäristöistä sekä ulkoilmasta. Lisäksi STUK seuraa radioaktiivisten aineiden määriä voimalaitosten lähiympäristössä asuvissa ihmisissä.

Ympäristönäytteet analysoidaan STUKin laboratoriossa. Kerättyjen näytteiden sisältämät radioaktiiviset aineet määritetään gammaspektrometrisia sekä radiokemiallisia analyysimenetelmiä käyttäen. Asukkaiden radioaktiivisuus mitataan liikkuvassa mittauslaboratoriossa, jonka STUK on rakentanut kuorma-autoon.

Olkiluoto 3 ei säteilytilannetta muuttanut

Teollisuuden Voima käynnisti ydinreaktion Suomen uusimmassa ja suurimmassa ydinreaktorissa Eurajoen Olkiluodossa ensimmäisen kerran joulukuussa 2021 ja koekäyttöönottovaiheen jälkeen Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto alkoi huhtikuussa 2023.

Uuden ydinvoimalaitoksen vaikutus Olkiluodon ympäristön säteilytilanteeseen on STUKin valvonnan mukaan odotettu eli käytännössä merkityksetön. Ympäristö ja ihmiset ovat yhtä turvassa säteilyn haitallisilta vaikutuksilta kuin aiemminkin.

Radioaktiivinen vety, tritium (H-3) ja radioaktiivinen hiili (C-14) ovat esimerkkejä aineista, joiden pääsy ympäristöön riippuu ydinreaktiossa tuotetun energian määrästä. Vanhoilla laitoksilla niiden vuosipäästöt pysyvätkin vuodesta toiseen lähes entisellään. Tritiumia pääsee ympäristöön myös Olkiluoto 3:sta ja lisäys näkyy TVO:n ilmoittamissa kokonaispäästöissä.

Olkiluoto 3:sta ympäristöön päässeellä tritiumilla ei ole kuitenkaan merkittävää vaikutusta meriveden tritiumpitoisuuksiin. Merivedestä mitatut tritiumpitoisuudet ovat suurimmillaankin olleet alle viisi prosenttia enimmäispitoisuudesta, jonka Euroopan neuvosto on asettanut juomavedelle ja muulle talousvedelle.

STUKin ympäristövalvonta täydentää ja varmentaa voimalaitosyhtiöiden omaa ympäristötarkkailua. Ydinvoimalaitosten turvallisuudesta vastaavat ydinvoimayhtiöt ja niillä on omat kattavat ympäristön radioaktiivisuuden seurantaohjelmansa. STUKin valvonnan tulokset vuodelta 2023 ovat yhdenmukaiset voimayhtiöiden omien valvontatulosten kanssa.