Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Radonhalterna i inomhusluften kan variera mycket även inom samma postnummerområde. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Sök regionala radonmätningsresultaten för arbetsplatserna

I sökresultaten ingår de postnummerområden eller kommuner (namnen på finska, 2022-regionalisering) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar (januari 2014 - oktober 2022) som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

Radonkoncentrationen på arbetsplatser får inte överskrida referensvärdet 300 Bq/m³ under normalt arbete (social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning, 19 §).

Sökfunktionen nedan är för närvarande endast tillgänglig på finska.

Regionala radonmätningsresultaten för arbetsplatserna

Sök regionala radonmätningsresultat för arbetsplatser

I tabellen nedan kan du söka efter mätresultat per kommun (sida 1) eller per postnummer (sida 2).  Du kan byta sida genom att klicka på >-tecknet i mitten av botten. Om du klickar på den högerpilen längst ned till höger i tabellen öppnas tabellen i helskärmsläge.

 

 

 

Kontakta oss:
[email protected]