Säteilyyn liittyvät poikkeavat tapahtumat

Säteilyturvakeskuksessa (STUK) on suunnitelmat säteilyvaaran varalle, ja vaaratilanteessa tarvittavia toimia harjoitellaan säännöllisesti. STUKin päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset ja hälytykset. STUK julkaisee raporteissaan ja tiedotteissaan tietoja poikkeavista tapahtumista ja havainnoista sekä säteily- ja ydinturvallisuusvalvonnan tulokset.

Tutustu seuraaviin:

Tiedotteita ja uutisia

null Tavoitteena saasteeton ja myrkytön ympäristö

Tavoitteena saasteeton ja myrkytön ympäristö

Julkaisuajankohta 8.12.2022 12.58
Tiedote

Säteilyturvakeskus osallistuu eurooppalaiseen yhteisprojektiin, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ympäristösaasteiden mittaamista ja parantaa mittausvarmuutta. Lokakuun alussa alkaneen projektin nimi on Metrology for the harmonisation of Environmental Compass in Europe (MetroPOEM).

MetroPoem-projekti kestää kolme vuotta ja siihen osallistuu 22 eurooppalaista tutkimuslaitosta ja yliopistoa 13 eri maasta. Suomesta hankkeessa on Säteilyturvakeskuksen (STUK) lisäksi mukana Helsingin yliopisto.

Projektin perimäinen tavoite on parantaa mahdollisuuksia jäljittää ympäristöä likaavien aineiden ja saasteiden alkuperä. Tavoitteena on yhtenäistää radioaktiivisten alkuaine-isotooppien ja stabiilien eli ei-radioaktiivisten saastuttavien alkuaineiden mittausmenetelmiä.

Projektissa tuotetaan muun muassa radionuklidistandardeja ja vertailumateriaaleja, joita käytetään erilaisten massaspektrometristen sovellusten suorituskyvyn arviointiin. STUK osallistuu standardien ja vertailumateriaalien mittauksiin. Ylitarkastaja Meerit Kämäräinen STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osastosta toteaa, että massaspektrometrian kehitystyön lisäksi STUK saa käyttää projektissa radiokemiallista ja gammaspektrometristä osaamistaan.

Aineiden määrittämiseen käytetään kahta menetelmää. Radioaktiivisten aineiden määrittäminen tapahtuu niiden lähettämää säteilyä mittaamalla. Ei-radioaktiivisten aineiden määrittäminen taas tapahtuu massaspektrometrian avulla. Kun saastuttavat radioaktiiviset aineet ovat hyvin pitkäikäisiä, massaspektrometria astuu kuvaan myös niiden määrittämisessä.

Meerit Kämäräisen mukaan näiden kahden menetelmän antamien tulosten yhteensovittaminen ei ole yksinkertaista, mutta jos menetelmien välissä olevaa kuilua saadaan kavennettua, saasteiden jäljitettävyys paranee. Tavoitteena on, että saadaan entistä luotettavampia mittaustuloksia entistä pienemmistä pitoisuuksista käyttämällä yleisesti käytössä olevia massaspektrometrejä. Meerit Kämäräinen uskoo myös, että hankkeen lopussa käytössä on yhdenmukainen mittaamista selkeyttävä ohjeistus.

MetroPOEM-projekti tukee Euroopan Unionin Green Deal  -ohjelmaa, jonka tavoitteena on saasteeton ja myrkytön ympäristö.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Meerit Kämäräinen puh. (09) 759 88 534
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

STUKin valvontaraportteja


null Hae julkaisuista


Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2022

Kaipiainen, Maria Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Laine, Jussi-Pekka Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka
STUK-B 304 2023

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 284 2022

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2020

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 268 2021

Säteilyn käyttö

Säteilyturvallisuuspoikkeama tarkoittaa tilannetta, jossa säteilyturvallisuus vaarantuu tai voisi vaarantua poikkeaman seurauksena. Säteilyturvallisuuspoikkeamiksi katsotaan myös terveydenhuollon tapahtumat, joissa potilas saa suunnitellusta poikkeavan säteilyaltistuksen. Lisätietoa löydät Säteilyn käyttäjälle -sivuilta:

Ydinturvallisuus