Säteilyyn liittyvät poikkeavat tapahtumat

Säteilyturvakeskuksessa (STUK) on suunnitelmat säteilyvaaran varalle, ja vaaratilanteessa tarvittavia toimia harjoitellaan säännöllisesti. STUKin päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset ja hälytykset. STUK julkaisee raporteissaan ja tiedotteissaan tietoja poikkeavista tapahtumista ja havainnoista sekä säteily- ja ydinturvallisuusvalvonnan tulokset.

Tutustu seuraaviin:

Tiedotteita ja uutisia

null Loviisa22-pelastustoimintaharjoitus järjestetään joulukuun alussa

Loviisa22-pelastustoimintaharjoitus järjestetään joulukuun alussa

Julkaisuajankohta 4.11.2022 14.35 | Julkaistu suomeksi 4.11.2022 klo 14.39
Tiedote

Itäisellä Uudellamaalla järjestetään Loviisan ydinvoimalaitokseen liittyvä pelastustoimintaharjoitus 1. joulukuuta 2022. Loviisa22-harjoitus on osa normaalia varautumistyötä säteilyvaaratilanteisiin.

Loviisa22-harjoitukseen osallistuu Fortumin voimalaitoksen henkilökunnan lisäksi muun muassa Säteilyturvakeskus (STUK) ja Loviisan kaupunki. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on päävastuu ulkoisesta pelastussuunnitelmasta ja harjoituksen järjestämisestä. Viestinnässä käytetään virtuaalista harjoitusympäristöä, jonka toteuttaa Helsingin yliopiston viestinnän laitos.

Sisäministeriön asetuksen mukaan ydinvoimalaitoksen ulkoisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee testata vähintään kerran kolmessa vuodessa.

"Tasaisin väliajoin järjestettävät pelastustoimintaharjoitukset ovat osa normaalia valmiustyötä", sanoo harjoituksen johtaja Santeri Pohjolainen Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta. "Itäisellä Uudellamaalla harjoituksia järjestetään Loviisan ydinvoimalaitoksen lisäksi esimerkiksi Kilpilahden teollisuusalueella."


Ei juuri näy katukuvassa

"Tavallinen loviisalainen ei tule huomaamaan käynnissä olevaa harjoitusta juuri lainkaan, sillä Loviisa22 on pääasiassa johtamis-, kartta- ja viestintäharjoitus", Santeri Pohjolainen kuvailee. "Harjoituksen tarkoituksena on testata esimerkiksi yhteistoimintaa eri osallistujatahojen välillä, tilannekuvan ylläpitoa sekä tiedon välittämistä."

"Kaupungin johtamiseen kuuluu jatkuva harjoitteleminen ja valmiuden ylläpito", Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo. "On erittäin tärkeää varautua mitä erilaisimpiin uhkiin, kuten nyt valitettavasti olemme saaneet nähdä muualla Euroopassa. Suomen ja Loviisan tilanne on hyvä juuri siksi, että panostamme turvallisuuteen, ennakointiin ja ennalta ehkäisemiseen hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten kesken."


Harjoituksessa simuloidaan pitkäkestoisen tilanteen hallintaa

Loviisa22-harjoituksessa simuloidaan vakava reaktorionnettomuus ja siitä aiheutuva päästö ympäristöön.

"Voimalaitoksen valmiusorganisaation jäsenet pääsevät käytännössä harjoittelemaan muun muassa tulo- ja lähtörutiineja säteilyonnettomuustilanteessa", sanoo yritysturvallisuusjohtaja Juho Vanhanen Fortumista. "Voimalaitoksen teknisen hallinnan lisäksi harjoitellaan myös pitkäkestoisen tilanteen henkilöstöresurssien suunnittelua."

Harjoitukseen osallistuu Loviisan voimalaitoksen valmiusorganisaation lisäksi laaja joukko asiantuntijoita Fortumin pääkonttorissa, Espoossa.

"Olemme kehittäneet viime vuosien aikana laajasti suunnitelmia ja valmiutta yhteistyössä viranomaisten kanssa. Odotamme mielenkiinnolla harjoitusta, missä suunnitelmien toimivuutta testataan käytännössä", Vanhanen jatkaa.

Säteilyturvakeskus varautuu kaikentyyppisiin säteilyvaaratilanteisiin, joista laajamittainen ydinvoimalaitosonnettomuus kuormittaisi koko yhteiskuntaa merkittävällä tavalla.

"Sota Ukrainassa osoittaa, miten tärkeää on varautua epätodennäköisiinkin kehityskulkuihin", sanoo johtava asiantuntija Jukka Kupila Säteilyturvakeskuksesta.

Samaan aikaan Loviisa22-harjoituksen kanssa, 30.11.–1.12., Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnille ja turvallisuusviranomaisille KAAKKO22-valmiusharjoituksen. KAAKKO22-harjoituksen pääasiallinen skenaario liittyy väestönsuojeluun, väestönsiirtoon ja laajamittaiseen maahantuloon. Loviisa22-harjoituksen skenaario on myös osa KAAKKO22-harjoituksen kulkua. KAAKKO22-harjoituksesta tiedotetaan erikseen.

Yhteyshenkilöt:

  • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, harjoituksen johtaja, Santeri Pohjolainen, 020 1111 400 (vaihde), santeri.pohjolainen (at) pelastustoimi.fi
  • Fortum: yritysturvallisuusjohtaja Juho Vanhanen, Juho.Vanhanen (at) fortum.com
  • Loviisan kaupunki: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551, jan.d.oker-blom (at) loviisa.fi
  • Säteilyturvakeskus (STUK): Johtava asiantuntija Jukka Kupila, puh. 09 759 88 323, jukka.kupila (at) stuk.fi
  • KAAKKO22-harjoitus/Etelä-Suomen AVI: Pelastusylitarkastaja Sampsa Lintunen, puh. 0295 016 649, sampsa.lintunen (at) avi.fi

 

STUKin valvontaraportteja


null Hae julkaisuista


Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2022

Kaipiainen, Maria Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Laine, Jussi-Pekka Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka
STUK-B 304 2023

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 284 2022

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2020

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 268 2021

Säteilyn käyttö

Säteilyturvallisuuspoikkeama tarkoittaa tilannetta, jossa säteilyturvallisuus vaarantuu tai voisi vaarantua poikkeaman seurauksena. Säteilyturvallisuuspoikkeamiksi katsotaan myös terveydenhuollon tapahtumat, joissa potilas saa suunnitellusta poikkeavan säteilyaltistuksen. Lisätietoa löydät Säteilyn käyttäjälle -sivuilta:

Ydinturvallisuus