Säteilyyn liittyvät poikkeavat tapahtumat

Säteilyturvakeskuksessa (STUK) on suunnitelmat säteilyvaaran varalle, ja vaaratilanteessa tarvittavia toimia harjoitellaan säännöllisesti. STUKin päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset ja hälytykset. STUK julkaisee raporteissaan ja tiedotteissaan tietoja poikkeavista tapahtumista ja havainnoista sekä säteily- ja ydinturvallisuusvalvonnan tulokset.

Tutustu seuraaviin:

Tiedotteita ja uutisia

null STUKin ilmankerääjään Kotkassa tarttui radioaktiivista zirkoniumia ja niobiumia

STUKin ilmankerääjään Kotkassa tarttui radioaktiivista zirkoniumia ja niobiumia

Julkaisuajankohta 6.10.2022 10.37
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Kotkassa 15. - 22. elokuuta kerätyssä ilmanäytteessä pieniä määriä zirkoniumin ja niobiumin (Zr-95, Nb-95) radioaktiivisia isotooppeja. Näytteessä oli myös hieman normaalia enemmän cesiumin isotooppia 137. Pääasiassa Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden laskeumasta peräisin olevaa cesiumia havaitaan ilmanäytteissä vähäisiä määriä säännöllisesti.

Havaitulla radioaktiivisuudella ei ole vaikutusta ympäristöön tai ihmisten terveyteen, sillä pitoisuudet olivat hyvin pieniä (Zr-95 0.3, Nb-95 0.6 ja Cs-137 4,5 mikrobecquereliä kuutiometrissä ilmaa).

Pieniä määriä zirkoniumia ja niobiumia voi karata ilmaan esimerkiksi ydinvoimalaitoksen polttoaineesta laitoksen huollon yhteydessä. Näytteen keräyksen aikana ilmavirtaukset ovat tulleet Kotkaan idästä ja kaakosta.

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Lisää tietoa ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustuloksista löytyy STUKin internetsivuilta.

STUK myös mittaa säteilytilannetta 260 automaattisella mittausasemalla ja asemien mittaustulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti STUKin nettisivuilla. Kuudentoista mittausaseman mittaustulokset voi nähdä myös YLEn tekstitelevision sivulla 867.

Yhteyshenkilöt:
Tero Karhunen, ylitarkastaja puh. (09) 759 88 612
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761

Linkit:
Säteilytilanne tänään
Ulkoilman radioaktiiviset aineet

STUKin valvontaraportteja


Hae julkaisuista


Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2023

Karhunen, Tero Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 321 2024

Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2022

Kaipiainen, Maria Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Laine, Jussi-Pekka Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka
STUK-B 304 2023

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021

Karhunen, Tero Kojo, Katja Kurttio, Päivi Mattila, Aleksi Paatero, Jussi Peltonen, Tuomas Perälä, Marjo Simola, Reko Torvela, Tiina Turunen, Jani Vartti, Vesa-Pekka Virtanen, Sinikka
STUK-B 284 2022

Säteilyn käyttö

Säteilyturvallisuuspoikkeama tarkoittaa tilannetta, jossa säteilyturvallisuus vaarantuu tai voisi vaarantua poikkeaman seurauksena. Säteilyturvallisuuspoikkeamiksi katsotaan myös terveydenhuollon tapahtumat, joissa potilas saa suunnitellusta poikkeavan säteilyaltistuksen. Lisätietoa löydät Säteilyn käyttäjälle -sivuilta:

Ydinturvallisuus